صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیده‌بان حقوق بشر اروپا: اردوگاه‌های پناهجویان در یونان در آستانه فاجعه قرار دارند

دیده‌بان حقوق بشر اروپا: اردوگاه‌های پناهجویان در یونان در آستانه فاجعه قرار دارند

دیدهبان حقوق بشراروپا میگوید هزاران نفری که در شرایط "وحشتناک" در اردوگاههای پناهجویان در دو جزیره یونان زندگی میکنند،"در آستانه فاجعه" هستند.
دنیا میاتوویچ، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا درباره "وضعیت خطرناک" جزایر اژه خبر داد که محل اسکان ۳۶ هزار پناهجوست.
این هشدار ساعاتی پس از آن بود که پارلمان یونان لایحهای را برای تسریع روند اخراج پناهجویان تصویب کرد.
کریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان گفته از پناهجویان مراقبت خواهد شد اما این به معنای آن نیست که درهای این کشور به روی هر کسی باز باشد.
مخالفان چپگرای دولت از تصویب این لایحه انتقاد کرده و برخی از نهادهای حقوق بشر از جمله کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده که این لایحه در مراقبت از پناهجویان محدودیت ایجاد میکند.
به گفته نخست وزیر یونان این لایحه آنهایی را که شرایط پناهندگی ندارند از سفر به یونان منصرف میکند. او به پارلمان یونان گفت: "دیگر بس است."
چرا پناهجویان به یونان بازگردانده میشوند؟
نزدیک به یک میلیون پناهجو از جمله پناهجویان جنگ سوریه در سال ۲۰۱۵ از مرز ترکیه عبور کرده و وارد جزایر یونان شدند.
بر اساس توافق ترکیه با اتحادیه اروپا این کشور در قبال کمک مالی حرکت پناهجویان به اروپا را محودو کرد و اکنون میزبان بیش از سه میلیون پناهجوی سوری است.
در ماههای اخیر بر شمار پناهجویان افزوده شده و تمامی اردوگاهها در جزایر یونان بیش از حد ظرفیت پناهجو دارند.
اردوگاه پناهجویان در لزبوس که تنها گنجایش ۲۸۴۰ پناهجو را دارد در حال حاضر محل زندگی ۱۶۹۲۴ پناهجوست که بسیاری از آن ها در اردوگاه موریا زندگی می کنند.
خانم میاتوویچ کمیسر حقوق بشر شورای اروپا که اخیرا از اردوگاههای پناهجویان در جزایر لزبوس و ساموس یونان بازدید کرده میگوید: "وضعیت مهاجران از جمله افراد جویای پناهندگی در جزایر اژه یونان در دوازده ماه گذشته بشدت وخیم بوده است. برای بهبود زندگی ناامیدکننده هزاران نفر، اقدام فوری ضروری است."
به گفته خانم میاتوویچ، ساکنان این اردوگاههای "بشدت شلوغ"، "برای گرفتن غذا و رفتن به حمام مجبورند ساعتها در صف بایستند."
خانم میاتوویچ همچنین گفت اگر "شرایط وحشتناک" فورا بهتر نشود، خطر "حوادث فاجعهبار دیگر" وجود دارد.
ماه گذشته، در آتش سوزی در اردوگاه موریا درجزیره لزبوس، یک زن پناهجو کشته شد.
سپتامبر گذشته در اثر واژگون شدن قایق پناهجویان بین ترکیه و جزیره یونانی کیوس، هفت نفر جان خود را از دست دادند.
قانون جدید پناهندگی یونان چیست؟
هدف قانون جنجالی پناهندگی که حزب راست میانه دموکراسی نوین، به پارلمان برد مقابله با افزایش پناهجویانی است که از سواحل یونان وارد این کشور میشوند. دولت یونان گفته است که این قوانین جدید روند پناهندگی و اخراج پناهجویان غیرقانونی را تسریع میکند. آقای میتسوتاکیس که در ماه جنوری نخست وزیر شد از آلکسیس سیپراس، نخست وزیر چپگرای سابق، سیاست سختگیرانهتری را علیه مهاجران و متقاضیان پناهندگی اتخاذ کرده است.
آقای سیپراس تصویب این لایحه را محکوم کرده اما نخست وزیر به پارلمان گفت این قانون به کسانی که حق پناهندگی ندارند، پیام واضحی میدهد که برگردانده خواهند شد.