صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کوریای شمالی بار دیگر دست به آزمایش موشکی زد

کوریای شمالی بار دیگر دست به آزمایش موشکی زد

کوریای شمالی از آزمایش موفقیتآمیز پرتابههای موشکی خبر داد. گفته میشود که این موشکها به سمت آبهای دریای جاپان شلیک شدند. نخست وزیر جاپان این اقدام را تهدیدی علیه امنیت ملی کشور خود دانست.
خبرگزاری رسمی کوریای شمالی پنجشنبه ۹ عقرب (۳۱ اکتبر) اعلام کرد که یک پرتابه چندموشکی را به شکلی موفقیتآمیز مورد آزمایش قرار داده است. طبق گزارش این خبرگزاری این آزمایش جدید نشان داده است که "اهداف جمعی دشمن را میتوان در طی حملهای غافلگیرانه به طور کامل منهدم کرد".
خبرگزاری مزبور همچنین گزارش داد که کیم یونگ اون، رهبر کوریای شمالی ضمن "ابراز خرسندی از انجام موفقیتآمیز این آزمایش به مقامات مسئول خود تبریک گفته است".
ساعاتی پیش از انتشار این گزارش ارتش کوریای جنوبی از انجام آزمایش موشکی همسایه شمالی خود خبر داده بود.
طبق اعلام منابع نظامی کوریای جنوبی دو فروند موشک کوتاهبرد از استان پیونگان واقع در جنوب کوریای شمالی به سوی دریای جاپان پرتاب شدند. این دو موشک پس از طی مسافت ٣٧٠ کیلومتر در حداکثر ارتفاع ٩٠ کیلومتر در آبهای دریای میان شبهجزیره کوریا و جاپان سقوط کردند.
وزارت دفاع جاپان تصریح کرد که این موشکها به احتمال قوی موشکهای بالستیک بودهاند. طبق قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل کوریای شمالی اجازه انجام آزمایش موشکهایی از این نوع را ندارد.
شینزو آبه، نخست وزیر جاپان، ضمن محکوم کردن این آزمایش موشکی آن را تهدیدی علیه امنیت ملی کشور خود و همچنین منطقه دانست.
آخرین بار حدود یک ماه پیش (۱۰ میزان / ۲ اکتبر) بود که کوریای شمالی با شلیک یک موشک بالستیک بار دیگر خبرساز شده بود. این اقدام از سوی کشورهای همسایه و همچنین کشورهای غربی به عنوان نقض آشکار قطعنامههای شورای امنیت قلمداد شد.
کارشناسان و ناظران تازهترین آزمایش موشکی کوریای شمالی را نشانه سرخوردگی این کشور از عدم سازش با آمریکا در مذاکرات هستهای دو طرف ارزیابی میکنند. این گفتوگوها در حال حاضر به بنبست رسیده است.
آخرین بار در روز ۱۳ میزان (۵ اکتبر) بود که دور تازهای از مذاکرات طرفین در سطوح پایین بدون نتیجهای مشخص پایان گرفت. رهبری کوریای شمالی از جمله خواهان کاهش تحریمهای بینالمللی علیه این کشور است.