صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایندگان پارلمان هانگ کانگ مانع از سخنرانی رئیس اجرایی شدند

 نمایندگان پارلمان هانگ کانگ مانع از سخنرانی رئیس اجرایی شدند

سروصدای اعتراضآمیز تعدادی از نمایندگان پارلمان هانگ کانگ مانع از سخنرانی کری لم، رئیس اجرایی این سرزمین شد. سخنرانی خانم لم حاوی برنامه دولت محلی برای سال آینده بود اما نمایندگان آن را به خاطر نادیده گرفتن اوضاع متشنج کنونی و بیتوجهی به تمامی خواستهای معترضان "بیمورد" توصیف کردند.
جلسه پارلمان هانگ کانگ در روز چهارشنبه، ۲۴ میزان (۱۶ اکتبر)، به منظور شنیدن و مذاکره پیرامون برنامه دولت تشکیل شده بود و انتظار میرفت که بحران سیاسی ناشی از تظاهرات اعتراضی چند ماه اخیر و واکنش به نگرانی معترضان از تضعیف دموکراسی موضوع اصلی آن را تشکیل دهد. خانم لم انگیزه این اعتراضات را صرفا مشکلات اقتصادی توصیف کرد و به تشریح سیاست دولت در این زمینه پرداخت.
این رویکرد با انتقاد جمعی از نمایندگان مواجه شد که با هو کردن رئیس اجرایی، مانع از آن شدند که وی سخنرانی خود را تمام کند. نمایندگان با اشاره به شعارهای تظاهرکنندگان، فریاد میزدند: "پنج خواسته، نه کمتر!" معترضان اکثرا از جناح طرفدار دموکراسی در پارلمان بودند.
با افزایش اعتراضات در صحن پارلمان، خانم لم جلسه را ترک کرد و سخنرانی او از طریق ارتباط ویدیویی از شبکههای تلویزیونی پخش شد. او در این سخنرانی برداشت خود از علت تظاهرات ادامهدار این سرزمین را تشریح کرد و گفت که دلیل اصلی اعتراضات، کمبود مسکن بوده است و وعده داد که دولت در این زمینه تلاش بیشتری خواهد کرد.
تظاهرات هانگ کانگ از اواخر ماه مارچ و در اعتراض به "لایحه استرداد مجرمین تحت تعقیب" از هانگ کانگ به سرزمین اصلی چین آغاز شد. در صورت تصویب این لایحه، افراد تحت تعقیب پولیس سرزمین اصلی که به هانگ کانگ بگریزند بازداشت و به سرزمین اصلی بازگردانده میشوند. رئیس اجرایی هانگ کانگ ارائه این لایحه به پارلمان را معلق کرده اما رسما آن را پس نگرفته است.
معترضان معتقد هستند که این قانون به دولت جمهوری خلق چین امکان خواهد داد تا منتقدان سیاسی را تحت عنوان مجرمان تحت پیگرد از هانگ کانگ تحویل بگیرد و محاکمه و مجازات کند. آنان همچنین نسبت به آینده هانگ کانگ ابراز نگرانی کرده و گفتهاند که دولت چین در نظر دارد به تدریج اداره امور سیاسی این سرزمین را در دست بگیرد و حقوق دموکراتیک و ساختار حقوقی خاص آن را از میان بردارد. آنان لم کری را عامل اجرای این سیاست دانستهاند.
برخی از خواستهای معترضان، که رهبری آنان را دانشجویان در دست دارند، شامل برخورداری تمامی مردم هانگ کانگ از حق رای در انتخاب نمایندگان پارلمان و رئیس اجرایی این سرزمین است. در حال حاضر، نیمی از نمایندگان پارلمان با رای مستقیم شهروندان ساکن حوزههای انتخاباتی و نیمی دیگر توسط نهادهای مورد تایید دولت چین انتخاب میشوند. اعضای پارلمان به دو جناح موسوم به طرفداران پکن و طرفداران دموکراسی تعلق دارند.