صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در ناآرامی‌های بارسلون دست‌کم ۷۵ نفر مجروح شدند

در ناآرامی‌های بارسلون دست‌کم ۷۵ نفر مجروح شدند

در اعتراض به احکام صادره دادگاه عالی اسپانیا علیه سازماندهندگان رفراندوم استقلال کاتالونیا گروه کثیری از مردم در بارسلون به خیابانها آمدند. درگیری بین نیروهای پولیس و معترضان در محوطه فرودگاه بارسلون به اوج خود رسید.
روز دوشنبه، ۲۲ میزان (۱۴ اکتبر) هزاران نفر در بارسلون در اعتراض به احکام صادر شده از سوی دادگاه عالی اسپانیا علیه سازماندهندگان رفراندوم استقلال کاتالونیا، به خیابانها آمدند. در پی صدور حکم زندان و تعیین مجازاتهای مالی علیه ۱۲ نفر از سازماندهندگان رفراندوم استقلال کاتالونیا، پارلمان محلی این ایالت و همچنین اتحادیه فرهنگی اومنیوم کولترال مردم این منطقه را به شرکت در تظاهرات دعوت کرده بودند.
گفته میشود که بین نیروهای پولیس و معترضان درگیریهایی نیز روی داده است.
معترضان در جریان تظاهرات شامگاه دوشنبه  اقدام به مسدود کردن خیابانها، ریلهای قطار کرده و سپس به سوی فرودگاه بارسلون حرکت کردهاند.
در جریان تظاهرات در محوطه فرودگاه درگیریهایی بین نیروهای پولیس و معترضان به اوج خود رسید. سازمانهای امدادگر خبر از مجروح شدن ۷۵ نفر از معترضان دادهاند. گزارشی درباره میزان آسیبدیدگی و جراحات این افراد منتشر نشده است. معترضان در فرودگاه بارسلون اقدام به پرتاب سنگ و سطلهای زباله به سوی ماموران پولیس کردهاند. پولیس نیز برای متفرق کردن معترضان از باتوم استفاده کرده است.
در جریان اعتراضات گسترده مردم در فرودگاه بارسلون، دهها پرواز لغو شدهاند. خبرگزاری فرانسه تعداد پروازهای لغو شده غروب دوشنبه را ۱۱۰ مورد اعلام کرده است.