صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مردم تونس در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری پای صندوق های رای رفته‌اند

 مردم تونس در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری پای صندوق های رای رفته‌اند

مردم تونس برای انتخاب رئیسجمهور تازه در دور دوم انتخابات شرکت کردهاند. در دور اول کسی حائز اکثریت آرا نشد.
در دور دوم، رقابت بین قیس سعید، استاد پیشین حقوق و محافظهکار، و نبیل قروی،یک مدیر رسانهای است که چند روز پیش اززندان آزاد شد. او در انتظار حکمی برای اتهامات فساد است. آقای القروی این اتهامات را انکار کرده است. او در دور اول نتوانست رای بدهد چون در زندان بود. دور اول انتخابات ماه گذشته (سپتمبر) برگزار شد. در دور دوم تنها دو نامزد ماندند که ۲۴ نامزد را پشت سر گذاشتند. این دو چهره به لحاظ سیاسی در تونس ناشناخته هستند. در دور اول، آقای سعید ۱۸.۴% و آقای قروی ۱۵.۶%. رای آوردند. در این دور ۷ میلیون واجد رای هستند.
انتخابات تونس قرار نبود تا ماه نوامبر برگزار شود اما با درگذشت باجی قائد سبسی، رئیسجمهوری پیشین، انتخابات زودتر برگزار شد. آقای سبسی یکی از چهرههای مهم تحولات بعد از سال ۲۰۱۱ در تونس بود که موفق شده بود در ائتلافی با اسلامگرایان، ضمن حفظ ویژگیهای سکولار نظام سیاسی جدید، خشونتهای سیاسی در کشورش را مهار کند. بنا بهگزارشها، تونس دچار رکود اقتصادی، نرخ بیکاری بالا و خدمات عمومی ضعیف است. سردبیر بخش خاورمیانه بیبیسی میگوید که در حالیکه بهار عربی، دموکراسی را برای تونس به ارمغان آورد اما بسیاری باور دارند که دستاورد چندانی نداشته است.