صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سوسیالیست‌ها با اکثریت نسبی پیروز انتخابات پرتگال شدند

سوسیالیست‌ها  با اکثریت نسبی پیروز انتخابات پرتگال شدند

آنتونیو کوستا، نخست وزیر کنونی پرتگال، موفق شد مجددا در انتخابات این کشور پیروز شود اما اکثریت کامل را در پارلمان کسب نکرد.
با شمارش بیش از نیمی از آرا تا این لحظه حزب سوسیالیست با ۳۶/۷ درصد در پیش است و بایستی دولت ائتلافی را تشکیل دهد.
آقای کوستا از انتخاب مجدد ابراز خوشحالی کرده و گفته است که رای دهندگان نشان دادند که خواهان ثبات هستند.
رقیب اصلی حزب آقای کوستا، حزب راستگرای سوسیال دموکرات، در جایگاه دوم تا این لحظه قرار دارد.
آقای کوستا گفته است که مردم پرتگال با این انتخاب نشان دادند که خواهان تشکیل دولت ائتلافی با دو حزب دیگر متعلق به جریان چپ با نامهای بلوک چپ و کمونیست هستند. او گفت که دولت جدید را با عزم و مسئولیت اداره خواهد کرد.
وی گفته است که با حزب مردم-حیوانات-طبیعت نیز مذاکره خواهد کرد.
با وجود اینکه احزاب چپگرا خواهان سرمایهگذاری بیشتر دولت در خدمات عمومی هستند، انتظار میرود که آقای کوستا برای همراهی با منطقه یورو سیاستهایش را بازنویسی کند.
حدود ۱۱ میلیون نفر برای انتخاب ۲۳۰ نماینده پارلمان پیش از برگزاری انتخابات ثبت نام کرده بودند.
محبوبیت حزب سوسیالیست در این اواخر به علت وقوع چندین رسوایی از جمله خویشاوندگماری و سرپوش گذاشتن بر دزدی اسلحه در پادگانها، پایین آمده بود.
در انتخابات سال ۲۰۱۵، سوسیال دمکراتها توانستند در انتخابات پیروز شوند، اما حزب سوسیالیست توانست با ائتلاف با احزاب چپ به قدرت برسد.