صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سخنگوی دولت ایران : دستگیری خبرنگار روس به جاسوسی مربوط نیست، مشکل ویزاست

سخنگوی دولت ایران : دستگیری خبرنگار روس  به جاسوسی مربوط نیست، مشکل ویزاست

وابسته مطبوعاتی سفارت روسیه در ایران نیز به نقل از مادر یولیا یوزیک گفته بود این خبرنگار روس به ظن جاسوسی برای اسرائیل در هتلی در تهران بازداشت شده بود.
علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران میگوید پرونده یولیا یوزیک، خبرنگار روسی که در ایران بازداشت شده مربوط به مشکل ویزا است، نه اتهام جاسوسی. آقای ربیعی گفته به زودی به این پرونده رسیدگی میشود. همزمان دولت روسیه ابراز امیدواری کرده که این خبرنگار روسیه ظرف مدت کوتاهی آزاد شود.
یولیا یوزیک از پنج روز پیش در تهران در بازداشت به سر میبرد. نزدیکان این خبرنگار روس گفته بودند که او به ظن جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده است.
اکنون علی ربیعی میگوید "اساساً پرونده ایشان پرونده معاونت ضد جاسوسی نبوده است. این که ایشان خبرنگار، تاجر یا گردشگر بوده نمیدانم اما تخلفات در این زمینه و در حوزه ویزا بوده و به سرعت رسیدگی میشود".
دیروز دمیتری پسکوف، سخنگوی دولت روسیه نیز بازداشت یولیا یوزیک را غیرقابل قبول دانست.
پسکوف ادامه داد: "ما نگاه منفی [در خصوص بازداشت یوزیک] داریم، بازداشت این روزنامه نگار روسی را غیرقابل قبول میدانیم و امیدواریم او به زودی آزاد شود".
سه روز پیش روزنامه اینترنتی مسکو تایمز به نقل از خانواده و رسانههای روسی از بازداشت یولیا یوزیک در ایران به ظن جاسوسی خبر داد.
بلافاصله با اعلام این خبر وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سفیر ایران در مسکو را برای ادای توضیحات و روشن شدن فوری وضعیت خبرنگار بازداشت شده به وزارت خارجه فراخوانده است.
بعدتر عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در گفتوگوی کوتاهی با خبرنگار اسپوتنیک روسیه در تهران گفت: "ایشان جهت ادای برخی توضیحات بازداشت شده و بهزودی آزاد خواهد شد".
در روزهای گذشته، وویچه خووسکی از همکاران خانم یوزیک و همسر سابق یولیا یوزیک گفته بود "یولیا یوزیک با مجازات تا ده سال زندان به اتهام همکاری با سازمان اطلاعات اسرائیل روبروست."
آندره گاننکو، وابسته مطبوعاتی سفارت روسیه در ایران نیز به نقل از مادر یولیا یوزیک به اسپوتنیک روسیه گفته بود این خبرنگار روس به ظن جاسوسی برای اسرائیل در هتلی در تهران بازداشت شده بود.
وابسته مطبوعاتی سفارت روسیه همچنین گفته بود یولیا یوزیک، شهروند روسی ۲۹ سپتامبر و با دعوت خصوصی به تهران پرواز کرده بود.
او سه روز پس از ورود به تهران بازداشت شد. خبر بازداشت یولیا یوزیک را نخستین بار دختر او علنی کرد. یولیا یوزیک چند سال پیش به عنوان خبرنگار در ایران کار میکرد.