صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار وزیر کشور آلمان نسبت به وقوع بحران جدید پناهجویان

هشدار وزیر کشور آلمان  نسبت به وقوع بحران جدید پناهجویان

هورست زهوفر میگوید ممکن است به زودی شاهد حرکت موج جدیدی از پناهجویان به سوی کشورهای اروپایی باشیم. او به کشورهای اتحادیه اروپا هشدار داد که اگر همبستگی نداشته باشند با بحرانی عمیقتر از سال ۲۰۱۵ روبرو میشوند.
وزیر کشور آلمان خواستار همکاری بیشتر کشورهای اروپایی برای کنترل بهتر مرزهای خارجی اتحادیه اروپا شد. او میگوید بدون این همکاری ممکن است به زودی شاهد ورود موج جدیدی از پناهجویان به اتحادیه اروپا باشیم که از بحران سال ۲۰۱۵ شدیدتر خواهد بود.
هورست زهوفر ششم اکتبر (۱۴ میزان) به نشریه "بیلد ام زونتاگ" گفته کشورهای واقع در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا برای مدتی طولانی تنها گذاشته شدهاند.
از مدتی پیش شمار پناهجویانی که برای ورود به اروپا از طریق ترکیه خود را به یکی از جزیرههای یونان میرسانند به شدت رو به افزایش است.
وزیر کشور آلمان به تازگی برای رسیدگی به اوضاع و یافتن راهحلی برای کنترل موج جدید پناهجویان به ترکیه و یونان سفر کرده بود.
او میگوید اگر به کشورها در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا کمک نشود این احتمال وجود دارد که به زودی شاهد ورود موج جدیدی از پناهجویان از این مرزها باشیم که شاید ابعاد آن از چهار سال پیش گستردهتر باشد.
هورست زهوفر گفته که با همکاری رئیس آلمانی جدید کمیسیون اتحادیه اروپا، اورزولا فوندرلاین تمام تلاش خود را خواهد کرد که بحران سال ۲۰۱۵ تکرار نشود. او افزود که در این مسیر از حمایت کامل آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان برخوردار است.
سیاست "درهای باز" آنگلا مرکل در سال ۲۰۱۵ که ورود صدها هزار پناهجو به این کشور را به دنبال داشت، با انتقاد شدید محافظهکاران و راستگرایان آلمان و کشورهای اروپایی روبرو بود.