صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مذاکره مصر و اتیوپی بر سر ساخت سد نیل‌ به بن‌بست رسید

مذاکره مصر و اتیوپی بر سر ساخت سد نیل‌ به بن‌بست رسید

قرار است اتیوپی سد عظیمی بر روی رود نیل آبی احداث کند. ۹۰ درصد آب مصر از طریق نیل تامین میشود و ساخت این سد مصر را دچار بحران میکند. مصر بعد از بینتیجه بودن مذاکرات با اتیوپی، خواستار میانجیگری آمریکا شده است.
مصر از جامعه جهانی خواسته است تا در اختلاف این کشور با اتیوپی بر سر ساخت سد نیل میانجیگری کند. وزارت آب و آبیاری مصر پس از پایان یافتن دور جدید مذاکرات با اتیوپی اعلام کرد که گفتگوها به دلیل "عدم انعطافپذیری" اتیوپی به بنبست رسیده است.
هیئت اتیوپیایی تمامی پیشنهادات مربوط به آبرسانی مصر را رد کرده و "هیچ تضمینی" در مورد چگونگی مقابله با خشکسالیهای آینده نداده است.
مصریها از آمریکا خواستند برای رسیدن به "توافق عادلانه و متعادل" با اتیوپی نقش فعالی ایفا كند. اتیوپی، سودان و مصر پیشتر برای حل مناقشه مذاکره کرده بودند اما این مذاکره نتیجهای نداده بود.
ساخت سد روی نیل آبی در سال ۲۰۱۲ آغاز  شده است. اتیوپی با اجرای پروژه عظیم چهار میلیارد دالری سد نیل، عملا تامین آب مصریها را به مخاطره افکنده است.
مناسبات مصر و اتیوپی در سایه پروژه احداث این سد عظیم رو به تیرگی نهاده و حتی خطر یک مناقشه مسلحانه نیز دو کشور را تهدید میکند.
اتیوپی تصمیم دارد با ایجاد این سد، تولید برق را در کشور خود دو برابر کند.
تاسیس نیروگاه آبی بر روی رودخانه نیل میتواند اتیوپی را به بزرگترین صادرکننده برق در شاخ آفریقا تبدیل کند.
مصر ۹۰ درصد آب خود را از طریق نیل تامین میکند. از اینرو احداث آن سد را یک اقدام تهدیدآمیزمیداند.
رود نیل که از ده کشور آفریقا میگذرد، طولانیترین و مهمترین رودخانه آفریقا برای تأمین آب و برق محسوب میشود.
نیل آبی ولی رودی است که از دریاچه "تانا" در اتیوپی سرچشمه میگیرد و در خارطوم، پایتخت سودان به نیل سفید میپیوندد و نیل اصلی را تشکیل میدهد و این رود نهایتا با گذر از مصر به دریای مدیترانه میریزد.