صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مکاتبات تلفنی مقام‌های آمریکایی در ماجرای اوکراین منتشر شد

مکاتبات تلفنی مقام‌های آمریکایی در ماجرای اوکراین منتشر شد

گوردون سوندلند، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا و از حامیان مالی بزرگ دونالد ترامپ "بده بستان" در ماجرای اوکراین را منکر شده است.
پیامک های رد و بدل شده میان مقامهای آمریکایی که در حال آماده کردن مقامهای اوکراین برای تحقیق درباره رقیب پیشتاز دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بوده اند منتشر شده است.
این پیامکها درحالی توسط دموکراتهای مجلس نمایندگان منتشر شده که تحقیقات مقدماتی در سه کمیته این مجلس برای استیضاح آقای ترامپ آغاز شده است.
این پیامها نشان میدهند چگونه یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته است ایده معلق کردن کمک نظامی به اوکراین برای اطمینان از امتیازگیری سیاسی آقای ترامپ در انتخابات آمریکا "جنون محض" است.
قانون آمریکا استفاده یا بهرهگیری از کمک خارجی در روند انتخابات داخلی را منع میکند.
با این همه دونالد ترامپ منکر هرگونه اشتباهی است و روز جمعه گفته است هیچ بده بستانی در کار نبوده است.
اظهارات آقای ترامپ یک روز پس از آن صورت گرفته که علنا از اوکراین و چین خواست درباره "فساد مالی جو بایدن" رقیب و پیشتاز دموکراتهای نامزد در رقابت انتخاباتی تحقیق کنند.
رییس جمهوری آمریکا رقبای خود را به انتقامگیری سیاسی متهم کرده است.اگر مجلس نمایندگان در تحقیقات و استیضاح موفق شود گام بعد محاکمه در مجلس سناست.
در این محاکمه سناتورهای آمریکایی برای برکناری رییس جمهوری آمریکا از کرسی خود رای گیری میکنند و برای اینکار اکثریت دو سوم سناتورها باید با برکناری آقای ترامپ موافقت کنند.
وضعیتی که با توجه به اکثریت جمهوری خواهان هم حزب رییس جمهوری در مجلس سنا بعید به نظر میرسد.