صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خاکستر مهاتما گـاندی دزدیده شد

خاکستر مهاتما گـاندی دزدیده شد

همزمان با مراسم صد و پنجاهمین سالروز تولد گاندی بخشی از خاکستر جسد او که در یک بنای یادبود نگهداری میشد دزدیده شد. پولیس احتمال میدهد این اقدام کار همان قماش افرادی باشد که حدود هفتاد سال پیش گاندی را ترور کردند.
جنوری سال ۱۹۴۸ و پس از ترور مهاتما گاندی جسدش سوزانده شد و بخشی از خاکستر آن در بنای یادبودی در شهر پرادیش در هند مرکزی نگهداری میشد.
شبکه تلویزیونی "India Today " میگوید خاکستر گاندی تقریبا در سالروز تولد او دزدیده شده و عاملان این کار که هنوز شناسایی و دستگیر نشدهاند بر تصویری از او عبارت "خیانتکار" را نوشتهاند.
از مهاتما گاندی به عنوان پدر هند، قهرمان ملی و پرچمدار مبارزات ضداستعماری و استقلالطلبانه در آسیا یاد میشود. او دوم اکتبر ۱۸۶۹ به دنیا آمده و به مناسبت صد و پنجاهمین سالروز تولدش مراسم مختلفی در هند و چند کشور دیگر برگذار شده است.
برخی مقامات هندی احتمال دادهاند دزدیدن خاکستر گاندی کار کسانی باشد که در قتل او دست داشتهاند. قاتل گاندی یک هندوی افراطی به نام ناتورام قادسی بود که با شلیک سه گلوله او را از پای درآورد.
قتل گاندی که مظهر پرهیز از خشونت و مبارزه مسالمتآمیز محسوب میشود تا مدتها لکه ننگی بر دامن پیروان آئین هندو به شمار میرفت که اکثریت جمعیت هند را تشکیل میدهند.
این وضعیت با به قدرت رسیدن نارندرا مودی، از رهبران حزب هندو  و ملیگرای "بهاراتیا جاناتا" در سال ۲۰۱۴ تغییر کرد. مودی و حامیانش در انتخابات پارلمانی ماه مه امسال موفق شدند اکثریت کرسیها را از آن خود کنند و او برای یک دوره دیگر نخستوزیر هند باقی میماند.
به رغم این پیروزی در دوره نخستوزیری مودی رشد اقتصادی در هند کاهش یافته و دولت در اشتغالزایی و اصلاح نظام آموزشی ناکام مانده است.