صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کوریای شمالی بار دیگر دست به آزمایش یک موشک بالستیکی زد

کوریای شمالی بار دیگر دست به آزمایش یک موشک بالستیکی زد

یک روز پس از اعلام آمادگی کوریای شمالی برای شروع دور جدید گفتوگو با آمریکا بر سر مناقشه هستهای، این کشور اقدام به پرتاب یک موشک جدید کرد. شینزو آبه، نخستوزیر جاپان این اقدام را نقض قطعنامه شورای امنیت اعلام کرده است.
در نخستین ساعات بامدادی روز چهارشنبه ۱۰ میزان (دوم اکتبر) خبر پرتاب یک موشک بالستیکی جدید از سوی کوریای شمالی خبرساز شد. این در حالی است که مقامات این کشور روز سهشنبه، اول اکتبر، از آمادگی خود برای دیدار و گفتوگو با مقامات آمریکایی بر سر مناقشه هستهای سخن گفته بودند.
خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی از سئول،  پایتخت کوریای جنوبی، خبر از آزمایش موشکی جدید کره شمالی داد. بنا بر اظهارات ارتش کوریای جنوبی، این موشک بالستیکی پس از طی مسافتی بالغ بر ۴۵۰ کیلومتر در مناطق شرقی و در آبهای جاپان فرود آمده است.
شینزو آبه، نخستوزیر جاپان در نخستین واکنش خود نسبت به این آزمایش موشکی، این اقدام کره شمالی را نقض آشکار قطعنامه شورای امنیت خوانده و آن را محکوم کرده است. موشک یاد شده در نوار آبهای تجاری جاپان فرود آمده است. این نوار به عرض ۲۰۰ مایل دریایی، از سواحل جاپان فاصله دارد. ارتش کره جنوبی در گزارش خود احتمال میدهد که این موشک از طریق یک زیردریایی شلیک شده باشد.
افزون بر آن گفته شده است که موشکی که دیروز به سوی آبهای جاپان شلیک شده از نوع "پوکوکسونگ" بوده است. جاپان اعلام کرده است که شورای امنیت ملی این کشور در حال حاضر سرگرم بررسی موضوع پرتاب این موشک است.