صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دونالد ترامپ طرح استیضاحش را «کودتا» علیه خود نامید

دونالد ترامپ طرح استیضاحش را «کودتا» علیه خود نامید

رئیس جمهوری آمریکا مدعی است که طرح استیضاحش "خیانت به وطن" و همچنین تلاشی برای سلب قدرت و آزادی از مردم است. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز به صدور احضاریه از سوی کنگره برای مسئولان این وزارتخانه اعتراض کرده است.
رویارویی کنگره و دولت ترامپ بر سر ماجرای اوکراین لحظهبه لحظهحساستر میشود. ترامپ از تلاش برای "کودتا" علیه خود سخن میگوید و مایک پمپئو گفته است که در برابر اعمال فشار از سوی کنگره ایستادگی میکند. کنگره نیز دولت ترامپ را به همکاری فراخوانده و تهدید کرده است که سر باز زدن از همکاری با کنگره میتواند پیامدهای حقوقی داشته باشد.
در جریان طرح استیضاح ترامپ قرار است ظرف روزهای آتی عدهای از مسئولان دولتی به پرسش نمایندگان کنگره پاسخ دهند. برای چند نفر و از جمله برای رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و وکیل شخصی ترامپ نیز احضاریه صادر شده است.
جولیانی گفته هنوز تصمیمی برای گردن نهادن به احضاریه کنگره نگرفته است. اعضای سه کارگروه کنگره از جمله خواستار پاسخگویی جولیانی شدهاند.