صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سالگرد قتل خاشقجی؛ «غوغایی به پاست و یک‌نفر برای زنده ماندن می‌جنگد»

سالگرد قتل خاشقجی؛  «غوغایی به پاست و یک‌نفر برای زنده ماندن می‌جنگد»

یکسال از قتل خاشقجی گذشت. نماینده ویژه سازمان ملل در پرونده این قتل از چگونگی انجام "قتل فجیع" بر پایه فایلهای صوتی میگوید و از مسوولیت ولیعهد عربستان. او خطاب به سیاستمداران کشورها می‌‌گوید، حداقل "به او دست ندهید".
یکسال پیش در چنین روزی (دوم اکتبر، دهم میزان) جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد عربستان سعودی، به کنسولگری این کشور در ترکیه وارد شد؛ ساختمانی که خاشقجی دیگر هیچگاه آن را ترک نکرد. آنجا به قتل رسید و جسدش هرگز پیدا نشد. سازمانهای اطلاعاتی ترکیه کمی پس از وقوع قتل، اعلام کردند "شواهد موثقی" دارند که نشان میدهند، مقامهای بلندپایهی در قتل این روزنامهنگار دست داشتهاند. سعودیها در نخستین واکنشهایشان این "ادعاها" را رد کردند و گفتند خاشقجی سالم ساختمان را ترک کرده است. در پی افزایش فشارها اما بالاخره در ۲۸ میزان ماه به کشته شدن خاشقجی در کنسولگری اعتراف کردند.
دادستان کل عربستان سعودی نخست مدعی شد که قاشقجی در اثر "درگیری" با چند تن درون ساختمان "فوت" شده است. در کش و قوس فشار یکساله رسانهها، افکار عمومی و نهادهای بینالمللی برای روشن شدن ابعاد این قتل فجیع، بالاخره بن سلمان، ولیعهد سعودی در گفتوگو با شبکه "سی بی اس" مسوولیت این قتل را پذیرفت اما ادعا کرد که در جریان آن نبوده است. بن سلمان گفت او که نمیتواند بداند تک تک سی میلیون جمعیت عربستان سعودی هر روز چه میکنند و چه نمیکنند.
پذیرش مسوولیت غیرشخصی در این قتل از سوی ولیعهد عربستان اما به معنای بسته شدن این پرونده نیست. یک سال پس از قتل روزنامهنگار منتقد سعودی، سرانجام این پرونده به کجا رسیده است و گزارشگر سازمان ملل متحد در این پرونده ویژه چه میگوید؟
"یک نفر برای زنده ماندن میجنگد"
رادیوی آلمانیزبان "دویچلند فونک" مصاحبهای انجام داده با آگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در پرونده قتل جمال خاشقجی.
فایلهای صوتی و تصویری از جمله شواهدی بودند که سازمانهای اطلاعاتی ترکیه کمی پس از قتل این روزنامهنگار با استناد به آنها از قتل خاشقجی درون سرکنسولگری و نقش مقامات عربستان در این جنایت سخن گفتند. نماینده ویژه سازمان ملل در این قتل، میگوید دولت ترکیه به او اجازه و امکان شنیدن این فایلهای صوتی را داده است. آگنس کالامارد البته تأکید میکند که شنیدن این فایلها در حضور نیروهای امنیتی ترکیه و بدون اجازه نتبرداری صورت گرفته است.
آگنس کالامارد در کنار "مکالمات"، صداهایی را که شنیده "واقعا وحشتناک" و شنیدن آنها را به خصوص برای عربزبانان حاضر در این جلسه (مترجم نماینده سازمان ملل) "سخت و شوکآور"  توصیف میکند. هرچند به گفته او فهمیدن برخی صداها دشوار بوده اما " با اطمینان میشد شنید که غوغایی به پاست و یک نفر برای زنده ماندن میجنگد."