صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر خارجه آلمان: وضعیت در منطقه خلیج فارس به شدت نگران‌کننده است

وزیر خارجه آلمان: وضعیت در منطقه خلیج فارس به شدت نگران‌کننده است

وزیر امور خارجه آلمان ضمن محکوم کردن حملات پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان، نسبت به افزایش تنش در منطقه ابراز نگرانی کرده است. یورگن هاردت، سخنگوی اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی نیز به ایران هشدار داده است. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان با انتشار یک پست توییتری، موضع و رویکرد این کشور را در قبال حملات پهپادی به پالایشگاه بقیق و میدان نفتی خریص عربستان بیان کرده است.
هایکو ماس، این حملات را محکوم کرده و گفته است که هیچ چیز نمیتواند این حملات را توجیه کند. افزون بر آن، هایکو ماس این حملات را خطری بزرگ برای افزایش تنش در منطقه ارزیابی کرده است.
وزیر امور خارجه آلمان گفته است که این کشور در همراهی با متحدان خود اقدام به تحلیل و بررسی این حملات خواهد کرد. او هدف از این اقدام را شناسایی مسئولانه عامل این حملات اعلام کرده است.
یورگن هاردت، سخنگوی فراکسیون دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان به ایران هشدار داده و آن کشور را از "بازی با آتش" برحذر داشته است.
سخنگوی فراکسیون اتحادیه دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان از ایران و شورشیان حوثی خواسته است در راستای تنشزدایی اقدام کنند.
یورگن هاردت به اهمیت خاورمیانه از منظر امنیتی اشاره کرده و حملات پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان سعودی را به شدیدترین شکلی محکوم کرده است.