صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی آلمان از افزایش ورود پناهجویان از ترکیه به یونان

نگرانی آلمان از افزایش ورود پناهجویان از ترکیه به یونان

دولت آلمان افزایش روز افزون شمار پناهجویانی که از ترکیه خود را به یکی از جزایر یونان میرسانند نگرانکننده خوانده است. اردوغان به تازگی به اتحادیه اروپا هشدار داد که ترکیه ممکن است به اجبار راه عبور پناهجویان را باز کند.
پس از مدتی که ورود پناهجویان به جزایر یونان کاهش یافته بود این روند دوباره رو به افزایش است.  روزنامه آلمانی "هندلز بلات" میگوید هر روز صدها پناهجو از ترکیه و با قایق خود را از مسیر دریای اژه به یکی از جزایر یونان میرسانند.
مارتینا فیتس، جانشین سخنگوی دولت آلمان (روزجمعه ششم سپتمبر/ ۱۵ سنبله) به خبرنگاران گفت: «ما این تحولات را با نگرانی دنبال میکنیم.»
به گزارش خبرگزاری آلمان، او در عین حال تاکید کرد که هنوز تعداد پناهجویانی که وارد یونان میشوند از حدی که ترکیه و اتحادیه اروپا ماه مارچ ۲۰۱۶ بر سر آن توافق کردند کمتر است. بر پایه این توافقنامه اتحادیه اروپا مجاز است تمام مهاجران غیرقانونی به یونان را که با تقاضای پناهندگی آنها موافقت نمیشود به ترکیه باز گرداند.
اغلب این مهاجران جنگزدگان و آوارگان سوری هستند، اما در میان آنها ایرانی، افغان و شهروندان شماری از کشورهای آسیایی و آفریقایی نیز به چشم میخورند.
اتحادیه اروپا در توافق با آنکارا متعهد شده به ازای هر شهروند سوریه که از یونان به ترکیه بازگردانده میشود به یک پناهجوی سوری ساکن ترکیه اجازه ورود به یکی از کشورهای اروپایی داده شود.
در هفتههای گذشته تعداد پناهجویانی که از ترکیه خود را به یکی از جزایر یونان در دریای اژه رساندهاند، به نسبت ماههای گذشته به شدت افزایش یافته است.