صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتشار تصویر آدریان دریا ۱ در نزدیکی بندر طرطوس سوریه

انتشار تصویر آدریان دریا ۱ در نزدیکی بندر طرطوس سوریه

یک شرکت تحقیقات فضای آمریکایی با انتشار دو تصویر ماهوارهای ادعا کرد نفتکش "آدریا دریا ۱" به بندر طرطوس نزدیک شده است. نشریه "میدلایستآی" میگوید دستکم نیمی از محموله این نفتکش به سوریه منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت تحقیقات فضایی مکسار (MAXAR ) بامداد شنبه هفتم سپتمبر دو تصویر ماهوارهای منتشر کرده که ظاهرا ابر نفتکش "آدریان دریا ۱" را در نزدیکی بندر طرطوس سوریه نشان میدهد.
نفتکش حامل نفت خام ایران که حدود دو ماه پیش در آبهای منطقه جبلالطارق، به ظن انتقال نفت به سوریه و نقض تحریمهای اتحادیه اروپا توقیف شده بود، از سه هفته پیش که آزاد شده در آبهای بینالمللی سرگردان بوده است.
پایگاه خبری میدلایستآی (Middle East Eye ) شامگاه جمعه به نقل از دو منبع که نامشان فاش نشده گزارش داده بود که ابرنفتکش آدریان دریا ۱ دستکم نیمی از محموله دو میلیون و ۱۰۰ هزار بشکهای خود را به سوریه منتقل کرده است.
این نفتکش پس از رفع توقیف، ابتدا به سمت یونان و پس از آن به سوی ترکیه در حرکت بود و گفته میشود به دلیل خودداری این کشورها از همکاری با آن بالاخره وارد آبهای منطقهای غرب سوریه در نزدیکی بندر طرطوس شده است.