صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گزینه باکره از فرم ازدواج در بنگلادش حذف شد

گزینه باکره از فرم ازدواج در بنگلادش حذف شد

دادگاه عالی بنگلادش حکم کرده است که از این پس زنان مجبور نیستند در فرم ثبت ازدواج "باکره بودن" را مشخص کنند.
دادگاه عالی بنگلادش رای داده که واژهای معادل "ازدواج نکرده" جایگزین واژه باکره شود. در این فرم دو گزینه دیگر یعنی "بیوه" و "مطلقه" همچنان باقی مانده است.
فعالان حقوق زنان اینطور استدلال میکنند که واژه "باکره" به نوعی تحقیر و توهین به زنان است. این گروه از رای دادگاه استقبال کردند.
از سوی دیگر، دادگاه اعلام کرد که از این پس داماد هم باید وضعیت تاهل خود را در فرم مشخص کند.
فعالان حقوق زنان، قانون ازدواج در کشور بنگلادش که دارای اکثریت جمعیت آن مسلمان هستند را محدود کننده و تبعیضآمیز میدانند.
دختران بسیاری در این کشور در سنین خیلی پایین، مجبور به پذیرش ازدواجهای از پیش تعیین شده میشوند.
دادگاه میگوید که واژه"kumari " به معنای باکره باید از فرم ثبت ازدواج حذف شود و به جای آن از واژه "obibahita " که به معنای "زن ازدواج نکرده" است، استفاده شود.
این واژه هم به معنای زنان ازدواج نکرده و دوشیزه است و هم معنای باکرگی میدهد. وکلای که از پنج سال پیش این درخواست را مطرح و در دادگاه آن را دنبال میکردند، اینطور استدلال میکنند که این واژه در فرم ازدواج باعث تحقیر زنان و نقض حریم خصوصی آنهاست.
در یک حکم جداگانه داماد هم باید در فرم ازدواج وضعیت تاهل خود را تعیین کند. انتظار میرود که این احکام از چند ماه دیگر که حکم کامل دادگاه به طور رسمی منتشر میشود، به اجرا گذاشته شود.