صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مکرون به توهین بولسونارو به همسرش پاسخ داد

مکرون به توهین بولسونارو به همسرش پاسخ داد

دعوای امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور برازیل شخصی میشود. بولسونارو اظهارنظری اهانت آمیز در مورد همسر مکرون را در فیسبوک به اشتراک گذاشت. مکرون هم ساکت نماند.
تنش میان امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور برازیل از روز دوشنبه ۴ سنبله (۲۶ اگست) بالا گرفته است. بولسونارو با تأیید یک پست فیسبوکی جنسیتی، در مورد بریژیت مکرون همسر رئیس جمهور فرانسه، خشم مکرون را برانگیخته است. رئیس جمهور فرانسه با انتقاد شدید از رفتار "به شدت نامحترمانه" بولسونارو، اظهار امیدواری کرده است که دوران ریاست جمهوری رئیس جمهور برازیل به زودی به پایان برسد. بولسونارو در پاسخ به مکرون گفته است که این "حملهها" را نمیپذیرد.
یک کاربر فیس بوک عکسهایی از بولسونارو و همسرش (۳۷ ساله) و مکرون و همسرش (۶۶ ساله)، منتشر کرده است و در مقایسهای تحقیرآمیز نوشته: «حالا میفهمید چرا مکرون بولسونارو را اذیت میکند؟» این کاربر مینویسد که شرط میبندد، مکرون به بولسونارو حسادت میکند. رئیس جمهور برازیل در تأیید این اظهارنظر نوشته است: «تحقیرش نکنید. ها ها ها.»
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری برازیل به پرسش خبرگزاری فرانسه در مورد اینکه آیا این اظهارنظر را بولسونارو شخصا نوشته یا خیر، پاسخی نداده است.
امانوئل مکرون روز دوشنبه در نشستی مطبوعاتی در حاشیه نشست جی ۷ به شدت به بولسونارو حمله کرد و گفت: «چه میتوان گفت؟ ناراحتکننده است، اول از همه برای خودش و برای مردم برازیل.» مکرون برازیلیها را "ملتی بزرگ" نامید که به گفته او "احتمالا" از رفتار رئیسجمهورشان "شرمسارند". رئیس جمهور فرانسه ابراز امیدواری کرد که برازیل "به زودی" رئیس جمهوری داشته باشد که "رفتاری درخور این سمت" داشته باشد.