صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آتش‌سوزی بی‌سابقه آمازون در نشست گروه هفت؛ مکرون از احتمال یک توافـق خبر داد

آتش‌سوزی بی‌سابقه آمازون در نشست گروه هفت؛  مکرون از احتمال یک توافـق خبر داد

امانول مکرون، رئیس جمهور فرانسه، میزبان نشست گروه هفت گفته است که رهبران کشورهای حاضر در این اجلاس به توافقی برای مقابله با آتشسوزی گسترده و بیسابقه در جنگلهای آمازون نزدیک شدهاند.
آقای مکرون روز یکشنبه ۲۵ اگست اعلام کرد که توافقی برای فراهم کردن "کمکهای فنی و مالی" در حال شکل گرفتن است.
اجلاس گروه هفت با شرکت رهبران کشورهای آمریکا، جاپان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، برتانیا و کانادا امروز دوشنبه در شهر ساحلی بیاریتز در جنوب غرب فرانسه به پایان میرسد.
روز یکشنبه سفر غیرمنتظره محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به محل اجلاس و دیدارش با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه فرانسه خبرساز شد.
انتظار میرود موضوع مقابله با آتشسوزی جنگلهای آمازون مهمترین بحث نشست گروه هفت در مذاکرات آنها درباره تغییرات اقلیمی باشد.
سرعت و شدت آتشسوزی جنگلهای آمازون به ویژه در کشور برزیل باعث جلب توجه بیشتر به موضوع تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن شده است.
منتقدان ژایر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل، او را به چراغ سبز دادن به تخریب آمازون به خاطر سیاست‌‎های ضد محیط زیستی و همین طور بیتفاوتی در قبال روند جنگلزدایی متهم میکنند.
شدت آتشسوزی و واکنش دولت برازیل به این فاجعه طبیعی خشم بسیاری را برانگیخته و با اعتراضهایی همراه بوده است.
رئیس جمهور فرانسه چند روز پیش این آتشسوزیها را یک "بحران بینالمللی" خواند و خواهان اولویت دادن به این موضوع در بحثهای نشست گروه هفت شد.
آقای مکرون روز یکشنبه گفت که رهبران گروه هفت همگی توافق کردهاند به کشورهایی که دچار این آتشسوزیها شدهاند، کمک کنند.