صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دو سال آوارگی؛ چشم‌اندازی تیره برای اقلیت روهینگا

دو سال آوارگی؛ چشم‌اندازی تیره برای اقلیت روهینگا

حدود سی هزار آواره روهینگا به مناسبت دومین سال تبعید ناخواسته خود در اردوگاه کوتاپلنگ، بزرگترین اردوگاه آوارههای جهان، در بنگلادش تجمع کردند.
در ماه اگست سال ٢٠١٧ نزدیک به ٧٥٠ هزار نفر از اقلیت مسلمان روهینگا به دلیل افزایش خشونتها علیه خود از ایالت راخین، غرب میانمار، به بنگلادش فرار کردند.
پنجشنبه، ٣١ قوس ٢٠١٧ ، دولت بنگلادش طرح بازگشت داوطلبانه را برای مسلمانان روهینگا آغاز کرد اما حتی یک نفر از آنها هم تصمیم نگرفته است به میانمار برگردد.
دولت میانمار برای ٣٠٠ خانواده روهینگا بس آماده کرده بود تا داوطلبان را به خانههایشان در میانمار بازگرداند اما هیچکس عازم نشد. طرح بازگشت داوطلبانه دولت بنگلادش تا اینجا شکست خورده است. مسلمانان روهینگا نمیخواهند تا زمانی که شهروندی میانمار را نگرفتهاند، برگردند. با اینکه مسلمانان روهینگا از چندین نسل پیش ساکن میانمار بودهاند اما دولت آنها را شهروند این کشور نمیداند و حتی آنها را در سرشماریهای این کشور به حساب نمیآورد برای همین آنها از بسیاری از حقوق شهروندی محرومند. بیشتر آنها با امکانات کم و در فقر زندگی میکنند.