صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مکرون: از طرف گروه ۷ ماموریت رسمی برای ارسال پیام به ایران ندارم

مکرون: از طرف گروه ۷ ماموریت رسمی  برای ارسال پیام به ایران ندارم

رئیس جمهور فرانسه میزبان گروه ۷ اعلام کرد که سران این گروه بر سر کاهش تنش با ایران توافق کردند. مکرون اما گفت که مأموریت رسمی برای ارسال پیام به ایران ندارد. ترامپ هم گفته که با مکرون بحثی درباره ایران نداشته است.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز یکشنبه سوم سنبله (۲۵ اگست اعلام کرد که کشورهای گروه ۷ بر سر اینکه چه صحبتهایی با ایران شود موافقت کرده است. به گفته مکرون در هفتههای آینده برای کاهش تنش با ایران گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد.
مکرون همچنین افزود همه خواهان جلوگیری از وقوع درگیری و تنش هستند و نظر دونالد ترامپ هم درباره این مسئله شفاف بوده است.
به گفته مکرون در مورد ایران بحث شده و روی دو نکته توافق حاصل شده است. اول اینکه هیچ یک از اعضای گروه ۷ نمیخواهند ایران به بمب اتمی دست یابد و دوم اینکه گروه ۷ خواهان ثبات و صلح در منطقه است.
به گزارش خبرگزاری آلمان، شامگاه روز شنبه ۲۴ اگست سران کشورهای گروه ۷ درباره بحران ایران صحبت کردهاند و این کشورها قصد دارند مانع از درگرفتن یک جنگ در منطقه شوند.
این خبرگزاری میافزاید، امانوئل مکرون با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود درباره ایران صحبت کرده است. به نوشته این خبرگزاری منابع دیپلماتیک فرانسوی گفتهاند که پاریس پیشنهاد کرده است که به ایران فرصت داده شود تا بتواند مقدار معینی نفت خود را بفروشد و همزمان ایران دوباره به تعهدات اتمی خود عمل کند. در ادامه این گزارش ضمن استناد به محافل آگاه و دیپلماتیک فرانسوی گفته میشود که "مکرون از سوی گروه هفت مامور ارسال پیام به ایران شده است".
خبرگزاری رویترز اما بلافاصله از قول رئیس جمهوری فرانسه گزارش داد که او از طرف گروه ۷ وظیفه و ماموریت رسمی ندارد تا پیامی را به ایران منتقل کند. مکرون اما تاکید کرد که او به مذاکره با ایران در هفتههای آینده ادامه خواهد داد.