صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جنگ اقتصادی آمریکا و چین: ترامپ تعرفه‌ها علیه چین را بازهم افزایش داد

جنگ اقتصادی آمریکا و چین:  ترامپ تعرفه‌ها علیه چین را بازهم افزایش داد

تعرفههای تازه نزدیک به ۵۵۰ میلیارد دالر از واردات چین به آمریکا را هدف قرار میدهد.
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در مقابله به مثل با چین تعرفههای بیشتر بر واردات از این کشور به آمریکا وارد کرده است و جنگ اقتصادی بین دو کشور را جدیتر کرده است.
آقای ترامپ دستور اعمال تعرفههای تازه را روز جمعه در چند توییت در حساب توییتریاش اعلام کرد. آقای ترامپ چند ساعت پیش از اعلام تعرفههای تازه، از برنامه چین برای وضع تعرفه علیه ۷۵ میلیارد دالر واردات از آمریکا انتقاد کرده بود.
آقای ترامپ گفته چین از این کار انگیزه سیاسی دارد و این کشور را متهم به "سوءاستفاده از آمریکا" کرده است.
آقای ترامپ نوشته: "متاسفانه دولتهای پیشین آمریکا به چین اجازه دادند که توازن تجاری دو کشور را به نفع خود به هم بزند و این به باری سنگین بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی تبدیل شده است. من به عنوان رییس جمهوری نمیتوانم اجازه بدهم این وضع ادامه پیدا کند.
او روز جمعه، ۲۲ اگست - اول سنبله، ساعتی پس از مخابره تصمیم پکن خطاب به بخش خصوصی آمریکا در توییتر خود نوشت: "بنگاههای عزیز اقتصادی آمریکایی بدین وسیله به شما دستور داده می شود که هر چه زودتر به دنبال جایگزین کردن چین باشید و جای دیگری به دنبال تجارت بروید. اصلا به خانه بازگردید و کسب و کار خود را ساخت آمریکا کنید."
محصولات کشاورزی، نفت خام و هواپیماهای کوچک ساخت آمریکا از جمله بیش از ۵۰۰۰ کالایی هستند که چین علیه آنها تعرفه وضع میکند.
وضع تعرفهها علیه آمریکا قرار است در دو مرحله اول سپتمبر و ۱۵ دسمبر اجرایی خواهد شد.
چین در عین حال گفته است تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی از آمریکا را که در حال تعلیق بود باز خواهد گرداند، این تعرفهها چندی پیش برای نشان دادن حسننیت در مذاکرات دو کشور لغو شده بود.