صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روسیه نیروگاه هسته‌ای شنـاور روانه قطب می‌کند

روسیه نیروگاه هسته‌ای شنـاور روانه قطب می‌کند

با وجود ابراز نگرانی طرفداران محیط زیست، روسیه اولین نیروگاه هستهای جهان را از مسیر قطب شمال روانه مناطق شمال شرقی آن کشور میکند.
روزجمعه ١ سنبله (٢٣ اگست)، شرکت روساتم اعلام کرد که نیروگاه شناور آکادمیک لومونوسوف، اولین نیروگاه شناور جهان که با سوخت اتمی کار میکند، بندر مورمانسک در قطب شمال را برای یک سفر پنج هزار کیلومتری به سوی شمال شرق سیبری ترک میکند.
شرکت روساتم گفته است که استفاده از یک نیروگاه شناور به مراتب آسانتر از ساختن نیروگاه در منطقهای است که زمین آن در سراسر سال یخ زده است. این شرکت در نظر دارد نیروگاه هستهای متحرک را برای فروش به کشورهای دیگر عرضه کند.
در مقابل، طرفداران حفاظت از محیط زیست نسبت به عواقب این طرح ابراز نگرانی عمیق کردهاند. آنان با یادآوری انفجار در نیروگاه روسی چرنوبیل در دهه ١٩٨٠ و احتمال بروز حادثه یا آسیب دیدن این نیروگاه گفتهاند که در چنین صورتی، آلودگی اتمی منطقه قطب شمال فاجعهای با ابعاد هولناک خواهد بود.
مدت سفر این نیروگاه شناور به وضعیت هوا و مقدار یخ در مسیر حرکت آن بستگی دارد و بین چهار تا شش هفته به طول خواهد انجامید. مقصد نهایی این نیروگاه شهرک پوک واقع در منطقه چوکوتکا در سیبری است که پنج هزار جمعیت دارد. نیروگاه جدید اواخر سال جاری فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و جایگزین یک نیروگاه زغالسنگی قدیمی میشود.
رشید علیموف، رئیس بخش انرژی گروه صلح سبز روسیه گفته است که گروههای طرفدار محیط زیست از اوایل دهه ١٩٩٠ مخالف ساخت نیروگاههای هستهای شناور بودند زیرا چنین نیروگاههایی دارای خطر بروز حوادث و نشت مواد رادیو اکتیو به آب دریاست. وی افزوده است که در حال حاضر، هیچگونه امکاناتی برای پاکسازی آب دریا یا یخ قطبی از آلودگی رادیو اکتیو وجود ندارد.