صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کوریای شمالی مایک پومپئو را گیاه سمی دیپلماسی آمریکایی خواند

کوریای شمالی مایک پومپئو را گیاه سمی دیپلماسی آمریکایی خواند

ری یونگ-هو، وزیر امور خارجه کوریای شمالی، مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا را " گیاه سمی دیپلماسی آمریکایی" خوانده است.
آقای ری گفته است وزیر امور خارجه آمریکا، "سایه تاریکی" بر چشمانداز مذاکرات میان آمریکا و کوریای شمالی افکنده است.
سخنان وزیر امور خارجه کوریای شمالی پس از اظهارات آقای پومپئو مبنی بر ادامه اجرای سفت و سخت تحریمها علیه کوریای شمالی صورت گرفت.
آقای پومپئو گفته است تا زمانی که کوریای شمالی خلع سلاح اتمی خود را آغاز نکند، این تحریمها پابرجا خواهند ماند. به گفته یک خبرنگار بیبیسی، کوریای شمالی به نظر در حال وارد کردن فشار به آمریکا برای تغییر موضع در قبال تحریمها پیش از هر نوع مذاکرهای است. وزیر امور خارجه کوریای شمالی گفته است "این رویا را که تحریمها باعث تغییر رفتار این کشور خواهد شد، متلاشی خواهیم کرد." آقای ری گفت پومپئو مردی "بی پروا" است چون "هنگام بازدید از پیونگ یانگ و دیدار با کیم جونگ اون برای خلع سلاح اتمی کوریای شمالی و بهبود روابط دو جانبه التماس کرد." این برای اولین بار نیست که مقامهای کوریای شمالی از وزیر امور خارجه آمریکا انتقاد میکنند. در ماه اپریل، کوریای شمالی خواستار برکناری آقای پومپئو از مذاکرات هستهای بین دو کشور شد و او را متهم کرد که "بیربط حرف میزند و بیملاحظه است".
کیم جونگ اون و دونالد ترامپ تا کنون دو بار در سنگاپور و هانوی ویتنام دیدار کردهاند که این دیدارها تا کنون نتیجهای به همراه نداشته است.