صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حملات به پایتخت لیبی از سرگرفته می‌شود؛ حفتر با تمدید آتش‌بس مخالفت کرد

حملات به پایتخت لیبی از سرگرفته می‌شود؛  حفتر با تمدید آتش‌بس مخالفت کرد

فرمانده نیروهای شرق لیبی موسوم به «ارتش ملی لیبی» با تمدید آتشبس در پایتخت این کشور مخالفت کرد و از آغاز حملات علیه نیروهای دولت وفاق ملی خبر داد.
شبکه تلویزیونی روسیا الیوم به نقل از رسانههای محلی لیبی گزارش داد که جنرال «خلیفه حفتر»، فرمانده نیروهای شرق لیبی موسوم به نیروهای «ارتش ملی لیبی» با تمدید آتشبس در طرابلس، پایتخت این کشور مخالفت کرده است.
این رسانههای چهارشنبه (۲۳ اسد) گزارش دادند که جنرال حفتر بعد از پایان مدت آتشبس، طی نشستی با فرماندهان تحت امر خود، از آنها خواسته برای از سرگیری عملیاتهای نظامی علیه دولت «وفاق ملی لیبی» به ریاست «فایز السراج»، خود را آماده کنند. دولت وفاق ملی لیبی چند روز مانده به عید قربان و تعطیلات مربوط به آن، درخواست توقف درگیریها و آتشبس داد که جنرال حفتر شنبه (یک روزمانده به عید قربان) با این درخواست موافقت کرد.
نیروهای تحت امر حفتر از ۱۵ حمل سال جاری به دستور وی، عملیات نظامی برای تصرف شهر طرابلس، پایتخت لیبی را آغاز کردند. با این حال، طی این مدت نیروهای حفتر پیشروی قابل ذکری نداشتند و حتی در برخی از جبههها مجبور شدهاند از تصرفات و مواضع خود عقبنشینی کنند.

فرمانده نیروهای شرق لیبی موسوم به «ارتش ملی لیبی» با تمدید آتشبس در پایتخت این کشور مخالفت کرد و از آغاز حملات علیه نیروهای دولت وفاق ملی خبر داد.
شبکه تلویزیونی روسیا الیوم به نقل از رسانههای محلی لیبی گزارش داد که جنرال «خلیفه حفتر»، فرمانده نیروهای شرق لیبی موسوم به نیروهای «ارتش ملی لیبی» با تمدید آتشبس در طرابلس، پایتخت این کشور مخالفت کرده است.
این رسانههای چهارشنبه (۲۳ اسد) گزارش دادند که جنرال حفتر بعد از پایان مدت آتشبس، طی نشستی با فرماندهان تحت امر خود، از آنها خواسته برای از سرگیری عملیاتهای نظامی علیه دولت «وفاق ملی لیبی» به ریاست «فایز السراج»، خود را آماده کنند. دولت وفاق ملی لیبی چند روز مانده به عید قربان و تعطیلات مربوط به آن، درخواست توقف درگیریها و آتشبس داد که جنرال حفتر شنبه (یک روزمانده به عید قربان) با این درخواست موافقت کرد.
نیروهای تحت امر حفتر از ۱۵ حمل سال جاری به دستور وی، عملیات نظامی برای تصرف شهر طرابلس، پایتخت لیبی را آغاز کردند. با این حال، طی این مدت نیروهای حفتر پیشروی قابل ذکری نداشتند و حتی در برخی از جبههها مجبور شدهاند از تصرفات و مواضع خود عقبنشینی کنند.