صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آزمایش موشکی کوریای شمالی در واکنش به رزمایش آمریکا و کوریای جنوبی

آزمایش موشکی کوریای شمالی  در واکنش به رزمایش آمریکا و کوریای جنوبی

رهبر کوریای شمالی آزمایشهای موشکی اخیر را "هشداری" به آمریکا و کوریای جنوبی و مانور نظامی مشترک آنها خوانده است. کیم جونگ اون گفته است که هرگاه تهدیدهای نظامی ادامه یابند، کوریای شمالی راه جدیدی در پیش خواهد گرفت.
کوریای شمالی ظرف دو هفته گذشته چندین بار اقدام به آزمایش موشکی نموده است. تحلیلگران از این اقدامات به عنوان واکنش کوریای شمالی نسبت به رزمایش آمریکا و کوریای جنوبی یاد کرده بودند. اکنون رهبر کوریای شمالی، کیم جونگ اون رسما از این آزمایشها به عنوان هشداری به کوریای جنوبی و آمریکا سخن گفته است.
روز سهشنبه ۱۵ اسد (ششم اگست) کوریای شمالی بار دیگر اقدام به انجام یک آزمایش موشکی کرد. افزون بر آن، کوریای شمالی اقدام به پرتاب دو موشک به سوی دریای شرقی نمود. این چهارمین آزمایش موشکی کوریای شمالی ظرف دو هفته گذشته بوده است. کیم جونگ اون این اقدامات را "هشدار متناسب" کوریای شمالی به کشورهای آمریکا و کوریای جنوبی ارزیابی کرده است.
خبرگزاری رسمی کوریای شمالی KCNA اعلام کرده است که هدف از این آزمایش سنجش توان رزمی یک موشک جدید هدایت شونده بوده است.
همین خبرگزاری در گزارش خود نوشته است که هدف از پرتاب این موشک جزیره کوچکی واقع در نزدیکی سواحل شرقی کوریای شمالی بوده است.
کوریای شمالی مدعی شده است که موشک با دقت تمام به هدف مورد نظر اصابت کرده و از منظر امنیتی، آمادگی برای استفاده و دقت تخریبی موفق بوده است.
کوریای شمالی برگزاری مانور مشترک کوریای جنوبی و آمریکا را نقض قرارهای دیپلماتیک میداند و از این رو برگزاری این رزمایش را محکوم کرده است.