صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اوباما از آمریکاییان خواست نابردباری نژادی را رد کنند

اوباما از آمریکاییان خواست نابردباری نژادی را رد کنند

باراک اوباما، رئیس جمهوری قبلی آمریکا، از آمریکاییان خواسته است "کلام نفرت، ترس و نابردباری نژادی" را از دهان هر کدام از رهبرانشان بیرون بیاید مردود بدانند.
آقای اوباما از فرد خاصی نام نبرد اما اظهارات او پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری، در صدد بر آمد تا این انتقاد را رد کند که اظهارات او در مخالفت با مهاجرت خارجیان باعث برانگیختن نابردباری نژادی شده است.
دونالد ترامپ در سخنرانی خود برای تسلیت کشته شدن سی و یک نفر در اثر تیراندازی افراد مسلح در خلال روزهای اخیر خواستار تقویت قوانین نظارت بر مالکیت اسلحه نشد. شماری از منتقدان آزادی حمل سلاح در آمریکا ضعف قوانین کنونی را عامل خشونت مسلحانه در این کشور می دانند.
آقای ترامپ در سخنان خود به شدت هرگونه عقیده ای بر مبنای نژادپرستی، تبعیض و برتری نژادی سفید پوستان را به شدت تقبیح کرد.
او همچنین گفت که لازم است قوانین آمریکا تغییر کند و به نهادهای مسئول اجازه اقدامات پیشگیرانه علیه افرادی را بدهد که احتمال دارد دست به اقدام خشونت آمیز بزنند.