صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۸ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جنگ پنهان اسرائیل علیه ارتش مخفی ایران در عراق

جنگ پنهان اسرائیل علیه ارتش مخفی ایران در عراق

دو حمله هوایی ظرف هفتههای گذشته به مواضع ایران در عمق عراق صورت گرفته است. تاکنون هیچ کشوری مسئولیت این حملات را نپذیرفته است. گفته میشود شماری از نیروهای وابسته به ایران نیز در جریان این حملات کشته شدهاند.
عراق در نیمهدوم ماه جولای شاهد دو حمله هوایی بوده است. حمله نخست روز ۱۹ جولای به شهر آمرلی روی داد و حمله دوم ده روز پس از آن به نقطهای واقع در شمال بغداد.
خبر مربوط به این دو حمله از سوی رسانههای مختلف و از جمله از سوی شبکه "العربیه" و همچنین از سوی نشریه "الشرق الاوسط" منتشر شد.
جمهوری اسلامی ایران نیز اخبار مربوط به این حملات را منتشر کرده و حتی مدعی شده بود که این حملات از سوی اسرائیل صورت گرفته است. آنچه رسانههای ایران درباره آن سکوت کرده بودند، کشته شدن عدهای از نیروهای نظامی ایران در جریان این حملات بوده است.
سایت خبری "اشپیگلآنلاین" روز یکشنبه ۱۳ اسد (چهارم آگست) با انتشار مقالهای به قلم دومنیک پترز و کریستوف سیدوو اخبار منتشر شده از سوی شبکه "العربیه" و نشریه "الشرق الاوسط" را بازتاب داده است. نویسندگان این گزارش با برخی از کارشناسان مسائل ناظر بر سیاست خارجی و نظامی اسرائیل نیز گفتوگو کردهاند.
گزارش یادشده به دو حمله هوایی به خاک عراق اشاره کرده و توضیحاتی پیرامون اهداف این دو حمله منتشر کرده است. حمله نخست که روز ۱۹ جولای صورت گرفت به مرکزی نظامی در شهر آمرلی مربوط میشود.
"العربیه" در گزارشی که پس از این حمله منتشر کرد، مدعی شده بود که هدف از این حمله پایگاهی نظامی بوده که در آن موشکهای ساخت ایران نگهداری میشده است.