صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۸ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتصاب عمومی و وضعیت خطرناک در هانگ‌هانگ

اعتصاب عمومی و وضعیت خطرناک در هانگ‌هانگ

دولت هانگهانگ که در پی اعتراض به لایحه استرداد افراد مظنون به چین این لایحه را لغو کرد این بار با اعتصاب عمومی گسترده روبرو شده است. رئیس دولت اجرایی هانگهانگ نسبت به پیامدهای خطرناک هشدار داده است.
دولت اجرایی هانگهانگ به ریاست کاری لم در واکنش به شروع اعتصاب عمومی گسترده نسبت به پیامدهای "خطرناک" به جنبش اعتراضی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم لم روز دوشنبه ۱۴ اسد (پنجم جولای) گفت، مخالفان دولت این منطقه را به مخاطره انداختهاند. هانگهانگ که تحت سیاست "یک کشور و دو سیستم" تحت حاکمیت چین اداره میشود در امور قضایی، اجرایی ، مالی و انتظامی مستقل از پکینگ است.
او گفت، اعتراضات که چالشی در برابر حاکمیت چین بر هانگهانگ محسوب میشود به اقتصاد این مرکز مالی آسیا ضربه زده است. لم تأکید کرد، دولت او قاطعانه قانون و نظم را برقرار خواهد کرد. او در عین حال باز هم درخواستها برای کنارهگیری از مقام خود را رد کرد. اعتصاب عبور و مرور، وسایل نقلیه را دچار هرج و مرج کرده و باعث شد که صبح دوشنبه در خیابانهای هانگهانگ ترافیک سنگینی حاکم شود. بسیاری از قطارها و اتوبوسها از تردد بازماندهاند. تظاهرکنندگان ریلهای راهآهن و ایستگاههای قطار را مسدود کردهاند و در میدانهای هوایی بیش از ۲۰۰ پرواز لغو شده است.
پولیس که با تظاهرکنندگان درگیر شده، میگوید، ۴۴ نفر از معترضان را بازداشت کرده است. پولیس اعلام کرد، برای متفرق کردن معترضان باز هم از گاز اشکآور استفاده کرده است.
اعتصاب عمومی بعد از تظاهرات آخر هفته اتفاق افتاد که در آن دهها هزار نفر از مردم هانگهانگ باز هم به خیابان رفتند و در اعتراض به دنبالهروی از سیاستهای تحمیلی پکن باز هم با پولیس درگیر شدند.