صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۸ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مرد پرنده مسیر فرانسه به بریتانیا را پرواز کرد

مرد پرنده مسیر فرانسه به بریتانیا را پرواز کرد

فرانکی زاپاتا، مخترع ۴۰ ساله فرانسوی توانست با یک "فلایبورد" از روی کانال مانش پرواز کرده و به اولین کسی تبدیل شد که توانسته از فرانسه به بریتانیا با چنین وسیلهای به صورت هوایی عبور کند.
آقای زاپاتا در ۲۵ جولای اولین تلاش خود برای رد شدن از کانال مانش انجام داد، اما او در میانه مسیر به آب افتاد.
وی که قهرمان سابق جت اسکی است، صبح دیروز(یکشنبه ۴ اگست) از ساحلی در نزدیکی بندر کاله در شمال فرانسه به پرواز در آمد و در نزدیکی بندر دوور در جنوب انگلستان به زمین نشست.
این وسیله پرنده مجهز به پنج موتور جت بوده که سوخت آن نفت سفید است و میتواند با سرعتی بیش از ۱۱۸ کیلومتر در ساعت پرواز کند.
در تلاش اول برای عبور از کانال مانش، وقتی که زاپاتا تلاش کرد برای سوختگیری روی قایقی فرود بیاید، به داخل دریا سقوط کرد اما در اثر افتادن در آب صدمهای ندید.
در تلاش امروز برای سوخترسانی از یک قایق بزرگتر استفاده شد تا این پرنده بتواند از مسیر ۳۵ و نیم کیلومتری کانال مانش عبور کند.
به تازگی و در جریان رژه ارتش در روز ملی فرانسه (روز باستیل)، آقای زاپاتا با فلایبورد مجهز به موتور جت خود بر فراز جمعیت پرواز کرد و همه را شگفتزده کرد.
امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، پس از آنکه فرانکی زاپاتا جمعیت را شگفتزده کرد، در توئیتی همراه با ویدئویی از این نوآوری گفت :"به ارتشمان افتخار میکنم، مدرن و نوآورانه است".
تلاش اول، درست در روزی انجام شد که ۱۱۰ سال پیش از آن، یک خلبان و مخترع فرانسوی موفق شده بود با هواپیمای ساخت خود از کانال مانش عبور کند.
لویی بلریو، در ۲۵ جولای ۱۹۰۹ موفق شد با هواپیمای ساخت خود، برای اولین بار در مدت زمان ۲۷ دقیقه از بندر کاله فرانسه به بندر دوور بریتانیا برسد.