صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۸ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ظریف: گام سوم کاهش تعهدات ایران در برجام اجرایی می‌شود

ظریف: گام سوم کاهش تعهدات ایران در برجام اجرایی می‌شود

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران رسما از کاهش بیشتر تعهدات پیش بینی شده در توافق هستهای خبر داد. ظریف تاکید کرده است که تصمیمگیری پیرامون میزان پایبندی ایران به تعهدات در حوزه اختیارات جمهوری اسلامی ایران است.
بهرغم درخواست کشورهای اروپایی مبنی بر پایبندی ایران به تعهدات و الزامهای پیش بینی شده در برجام، جمهوری اسلامی تصمیم به کاهش تعهدات خود دارد.
"خانه ملت"، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۱۲ اسد (سوم اگست) خبر از کاهش تعهدات ایران در توافق هستهای داد.
"خانه ملت" به نقل از محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران گام سوم کاهش تعهدات پیش بینی شده در برجام را اجرایی خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز، نیز با انتشار گزارشی از ژنو در همین رابطه، اعلام کرده است که وزیر امور خارجه ایران توضیح بیشتری پیرامون مضمون "گام سوم" نداده و روشن نیست که ایران در این مرحله از گستره کدام یک از تعهدات خود خواهد کاست.
ظریف در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری "خانه ملت" گفته است: «خواستههای ایران از ابتدا مشخص و روشن بوده است و انتظاری فراتر از برجام نداشته است.»
وزیر امور خارجه ایران در ادامه تاکید کرده است که همه اقدامات صورت گرفته از سوی ایران، در چارچوب برجام بوده و تصریح کرده که هرگاه دیگر کشورهای ذینفع در توافق هستهای به تعهدات خود عمل نکنند، ایران نیز الزامی برای اجرای کامل تعهدات خود نخواهد داشت.
ظریف تصمیمگیری در مورد پایبندی یا کاهش تعهدات ایران در توافق هستهای را در حوزه اختیارات جمهوری اسلامی دانسته و گفته است: «این در اختیارات جمهوری اسلامی است که در این باره تصمیم بگیرد و حتما اگر تعهدات طرفهای خارجی برجام اجرا نشود، این گام [گام سوم] در امتداد اقدامات قبلی برداشته خواهد شد.»