صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۸ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جنگ تبهکاران در زندان برازیل دستکم ۵۷ کشته داد

جنگ تبهکاران در زندان برازیل دستکم ۵۷ کشته داد

جنگ قدرت مرگبار میان دو باند تبهکار در یک زندان برازیل که ساعتهای به طول انجامید، به کشته شدن دستکم ۵۷ نفر انجامید. حدود ۱۶ تن از قربانیان سر از تنشان جدا شده بود.
در جنگ قدرت میان دو باند تبهکار مواد مخدر در زندانی در شمال برازیل دستکم ۵۷ نفر کشته شدند. در این درگیری پرخشونت چندین ساعته که در ایالت پارا در منطقه آمازون رخ داد ۱۶ تن از کشتهشدگان سر از تنشان جدا شده بود.
بر اساس گزارش مسئولان زندان آلتامیرا، اعضای یک باند به ساختمان دیگری که اعضای باند رقیب اسکان داده شده بودند، حمله بردند. در این میان دو زندانبان به گروگان گرفته شدند که خیلی زود آزاد شدند.
در یک ویدئوی منتشر شده در شبکه اینترنت، سر شش تن از زندانیان را نشان داده میشود که بر روی دیوار زندان چیده و به نمایش گذارده شده بودند. در این ویدئو یکی از زندانیان با پای خود ضربه به یکی از سرها میزند، گویی که توپ فوتبال است. ویدئویی دیگر اجساد سوخته و ذغالشده بر پشت بام زندان، در کنار افرادی که قمه به دست ایستاده بودند را نشان میدهد.
برازیل با ۷۲۰ هزار زندانی، سومین کشور از نظر کثرت جمعیت زندانی در جهان است. در زندانهای این کشور که بیش از ظرفیت زندانی در خود جای دادهاند، اغلب درگیریهای مرگبار و شورشهای خونین و تلاش برای فرار رخ میدهد.
در اواخر ماه می سال جاری نیز در چهار زندان این کشور دستکم ۵۵ زندانی کشته شدند. اغلب باندهای مواد مخدر زندانها را در کنترل خود دارند.