صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حاکمان نظامی و مخالفان در سودان توافقنامه تقسیم قدرت را امضا کردند

حاکمان نظامی و مخالفان در سودان  توافقنامه تقسیم قدرت را امضا کردند

شورای نظامی حاکم بر سودان و مخالفان توافقنامه چگونگی تقسیم قدرت در دوره انتقالی تا برگزاری انتخابات آزاد در این کشور را امضا کردهاند.
روز چهارشنبه، ٢٦ سرطان (١٧ جولای) نمایندگان شورای نظامی و ائتلاف گروهها و شخصیتهای غیرنظامی موسوم به "نیروهای آزادی و تغییر" با اعلام امضای این توافقنامه گفتند که برای بازگشت ثبات و ایجاد زیرساختهای دموکراتیک به منظور برگزاری انتخابات آزاد یک شورای حاکمیتی متشکل از نظامیان و غیرنظامیان به طور موقت قدرت را در دست خواهد گرفت. اداره امور روزمره نیز به دولتی با عضویت فنسالاران سپرده میشود.
از زمان استعفای عمر البشیر، رئیس جمهوری سابق، شورای نظامی قدرت را در دست داشته اما سرانجام با ادامه تظاهرات مردم و فشار تشکلهای غیرنظامی ناگزیر شد به تقسیم قدرت با غیرنظامیان گردن نهد.
به گفته برخی منابع، توافقنامه بین دو طرف شامل ٢٢ بند است و در بخشی از آن آمده است که شورای حاکمیتی یازده نفره فقط به مدت سه سال بر سودان حکومت خواهد کرد و در پایان این مدت، انتخابات آزاد برگزار خواهد شد. از یازده عضو این شورا، شش نفر از فعالان سیاسی و سیاستمداران و پنج نفر از نظامیان خواهند بود. ریاست شورا در بیست و یک ماه اول فعالیت آن در دست یک نظامی و در هجده ماه بعد برعهده یک غیرنظامی خواهد بود.