صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترکیه به‌رغم تحریم‌های اروپا به حفاری گاز در سواحل قبرس ادامـه می‌دهد

ترکیه به‌رغم تحریم‌های اروپا  به حفاری گاز در سواحل قبرس ادامـه می‌دهد

مولود چاووشاوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرده است که تحریمهای اتحادیه اروپا تاثیری بر سیاست ترکیه در عرصه حفاری گاز در سواحل قبرس ندارد. اتحادیه اروپا این اقدام ترکیه را نقض حاکمیت قبرس میداند.
اتحادیه اروپا با پیشبینی تحریمهای مالی و اقتصادی علیه ترکیه بر آن است تا آن کشور را از ادامه حفاری در سواحل قبرس باز دارد. این در حالی است که ترکیه بهرهگیری از منابع گاز موجود در سواحل قبرس را حق خود و بخش ترکنشین قبرس میداند.
خبرگزاری رویترز روز سهشنبه ۲۵ سرطان (۱۶ جولای) با انتشار گزارشی از استانبول، به واکنش وزارت امور خارجه ترکیه نسبت به تحریمهای پیشبینیشده از سوی اتحادیه اروپا پرداخته است.
مولود چاووشاوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرده است که تحریمها و تصمیمهای جدید اروپا علیه ترکیه تاثیری بر سیاست آن کشور در زمینه بهرهبرداری از حوزه گاز طبیعی "جمهوری قبرس شمالی" ندارد.
این در حالی است که سازمان ملل متحد کشوری به نام "جمهوری قبرس شمالی" را بهرسمیت نمیشناسد و اتحادیه اروپا فعالیتهای ترکیه در بخش ترکنشین قبرس را نقض حاکمیت آن کشور ارزیابی میکند.
در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه آمده است که عدم ذکر نام "بخش ترکنشین قبرس" در تصمیم اتحادیه درباره تحریمهای اقتصادی ترکیه حکایت از برخورد جانبدارانه کشورهای اروپایی در مورد مسئله قبرس دارد.
در واکنش به حفاری حوزههای گاز طبیعی در نقاط شرقی دریای مدیترانه توسط ترکیه، اتحایه اروپا بر سر اقدامات بازدارنده به توافق رسیده است.
گفته میشود تخصیص پولهای عمرانی به ترکیه از این پس کاهش خواهد یافت و گفتوگو با مقامات ترکیه درباره توافق بر سر حمل و نقل هوایی تعلیق خواهد شد.
اتحادیه اروپا حفاری در سواحل قبرس از سوی ترکیه را یک اقدام تحریکآمیز دانسته است. میشائیل روت، وزیر مشاور در امور اروپایی آلمان این اقدام دولت ترکیه را غیرقابل قبول خوانده و اعلام کرده است که اروپا در این رابطه، در کنار دولت قبرس خواهد ایستاد.