صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقررات جدید در آمریکا از پناهندگی هزاران نفر جلوگیری می‌کند

مقررات جدید در آمریکا  از پناهندگی هزاران نفر جلوگیری می‌کند

مقررات جدید پناهندگی در آمریکا که میتواند مانع از پذیرش چند صد هزار شهروند کشورهای آمریکایی مرکزی شود با انتقاد سازمان ملل مواجه شده است.
براساس این مقررات که از روز، سهشنبه، ۲۵ سرطان (۱۶ جولای)، به اجرا گذاشته شد فقط درخواست پناهندگی کسانی مورد رسیدگی قرار میگیرد که پس از فرار از کشورشان، درخواست پناهندگی خود را تسلیم مقامات مربوطه در اولین کشوری کرده باشند که در این مسیر به آن وارد شدهاند و این درخواست رد شده باشد.  انگیزه اصلی صدور مقررات جدید، که اجرای موقت آن در اطلاعیههای وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده، حرکت هزاران تن از شهروندان کشورهای آمریکای مرکزی است که به منظور اقامت در آمریکا به سوی مرزهای جنوبی این کشور حرکت کردهاند. بسیاری از این افراد در نظر دارند با استناد به شرایط سیاسی و اجتماعی در کشورهای خود، متقاضی دریافت پناهندگی از آمریکا شوند.
وزارت امنیت داخلی آمریکا و وزارت دادگستری آمریکا در اطلاعیههایی اجرایی شدن "مقررات موقت پناهندگی" را اعلام کردهاند.
این مقررات عملا قوانین کنونی آمریکا در مورد پناهندگی را در مورد این گروه از پناهجویان به حالت تعلیق در میآورد. طبق این قوانین، هر شهروند خارجی که خود را به مرزهای آمریکا برساند و اثبات کند که در کشور خود با خطر شکنجه و آزار مواجه است، مستحق دریافت پناهندگی تلقی میشود و درخواست او مورد رسیدگی قرار میگیرد.
دولت در نظر دارد با به اجرا گذاشتن مقررات جدید، مانع از حرکت کسانی شود که بدون دارا بودن شرایط دریافت پناهندگی، عازم مرزهای جنوبی این کشور میشوند.
هدف خاص این مقررات کسانی است که در ماه های اخیر به امید ورود به ایالات متحده از کشورهای آمریکای مرکزی به سوی مرزهای جنوبی آمریکا حرکت کرده اند اما در نهایت می تواند شامل تمام پناهجویانی شود که از مسیرهای زمینی عازم آمریکا هستند.