صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نشست وزرای خارجه اروپا درباره برجام؛ «ایران باید پایبند بماند»

نشست وزرای خارجه اروپا درباره برجام؛ «ایران باید پایبند بماند»

حفظ برجام و کاستن از تنشها در خلیجفارس موضوع اصلی نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل است. آلمان بر این باور است که ایران برای داشتن روابط اقتصادی بهتر با جهان باید پایبندی خود به برجام را حفظ کند.
میشائیل روت، معاون وزیر خارجه آلمان، روز دوشنبه ۲۴ سرطان (۱۵ جولای) در بدو ورود به بروکسل در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت که ایران برای نیل به روابط اقتصادی بهتری با دنیای خارج، باید به تعهدات توافقشده در چارچوب برجام پایبند بماند. این دیپلمات عالیرتبه آلمانی تأکید کرد: «ما میخواهیم سهم خود را در التزام به توافق هستهای ادا کنیم». او گفت سازوکار مالی  اینستکس "همکاریهای اقتصادی را امکانپذیر میکند، اما لازم است که ایران به تعهداتی که داده، پایبند بماند. در غیراین صورت هیچکدام از اینها معنایی نخواهد داشت." روت وضعیت فعلی را "بسیار بسیار جدی" توصیف کرد و گفت وزرای اتحادیه اروپا قصد دارند در مورد زمان فعال کردن "مکانیسم ماشه" مشورت کنند.
در بندهای ۳۶ و ۳۷ توافق هستهای سازوکار حل و فصل مناقشه میان طرفین برجام در صورت بروز اختلاف، موسوم به "مکانیسم ماشه" پیشبینی شده است. طبق این بندها چنانچه کشورهای اروپایی یا یکی از آنها ایران را متهم به نقض توافق هستهای کند و موضوع را به کمیسیون مشترک برجام ارجاع دهد، در صورتی که ایران نتواند رضایت شاکی را جلب کند، پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده خواهد شد. سپس طی مراحلی عملا راه برای فعال شدن مجدد تمامی قطعنامههای پیشین و بازگشت تحریمها علیه ایران باز خواهد شد. وزرای اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۴ سرطان (۱۵ جولای) در بروکسل در مورد توافق هستهای با ایران بحث و رایزنی میکنند. کشورهای اروپایی به ویژه امضاکنندگان برجام (فرانسه، بریتانیا و آلمان) اعلام کردهاند که به دنبال کاستن از تنشهای اخیر در خلیج فارس هستند. وزیر خارجه هلند در پاسخ به خبرنگاران گفت "هنوز برای حفظ برجام دیر نشده اما ایران واقعا باید به تعهداتش پایبند بماند."