صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاسخ زنان دموکرا‌ت کنگره به دونالد ترامپ: ما هیچ‌جا نمی‌رویم

پاسخ زنان دموکرا‌ت کنگره به دونالد ترامپ:  ما هیچ‌جا نمی‌رویم

نمایندگان دموکرات آمریکا در واکنش به توییتهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را به نژادپرستی متهم کردهاند. دونالد ترامپ خطاب به رنگینپوستان حزب دموکرات نوشته بود به کشورهایی برگردید که در اصل از آنجا آمدهاید.
شماری از نمایندگان حزب دموکرات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را به "نژادپرستی" و "ملیگرایی سفیدپوستی" متهم کردند.
دونالد ترامپ یکشنبه ۲۳ سرطان (۱۴ جولای) با انتشار چند پیام در حساب کاربری خود در توییتر خطاب به نمایندگان رنگینپوست حزب دموکرات، به آنها توصیه کرده بود: به کشورهایی برگردید که اصالتأ از آنجا آمدهاید و به وضعیت "فاجعهبار" آنجا سر و سامان دهید.
دونالد ترامپ هرچند به نام مشخصی اشاره نکرده بود اما به روشنی به نمایندگان "پیشرو" مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات یعنی آیانا پریسلی، الکساندریا اوکاسیو کورتز، رشیده طلیب، و ایلهان عمر حمله کرده بود. سه تن از این نمایندگان متولد آمریکا هستند و تنها ایلهان عمر خارج از خاک ایالات متحده آمریکا متولد شده است.
پریسلی در واکنش به توییت دونالد ترامپ در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است: «نژادپرستی اینگونه است. ما آن چیزی هستیم که دموکراسی خوانده میشود و هیچجا هم نمیرویم.» آیانا پریسلی یکی از نمایندگان سیاهپوست حزب دموکرات، متولد شهر شیگاکو در ایالت ایلینوی است.
رشیده طلیب که در یک خانواده مهاجر فلسطینی در شهر دیترویت در ایالت میشیگان متولد شده هم در واکنش به ترامپ نوشته است که "هیچ قلدری، حتی یک رئیسجمهور نژادپرست" هم نمیتواند مانع خدمت او به کسانی شود که به او رأی دادهاند.
الکساندریا اوکازیو کورتز، متولد نیویورک که تبار آمریکای لاتین دارد هم در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که رئیسجمهور "ملیگرایی سفیدپوستی" خود را به دنیا نشان میدهد.
ایلهان عمر که در موگادیشو پایتخت سومالیا به دنیا آمده و در ده سالگی همراه خانوادهاش به آمریکا مهاجرت کرده، رئیسجمهور آمریکا را به نژادپرستی متهم کرده است. خانم عمر که از ۱۷ سالگی، شهروند آمریکاست نوشته است رئیسجمهور از ایستادگی آنها در مجلس نمایندگان آمریکا مقابل نفرتپراکنی او خشمگین است.