صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اجرای طرح اخراج مهاجران غیرقانونی در چندین شهر آمریکا

اجرای طرح اخراج مهاجران غیرقانونی در چندین شهر آمریکا

مقامات اداره مهاجرت آمریکا امروز طرحی را برای شناسایی و اخراج کسانی که به صورت غیرقانونی وارد این کشور شدهاند، در چندین شهر اجرایی میکنند.
دموکراتها این اقدام دولت را خشونتآمیز دانستهاند.  افزایش شمار افرادی که از آمریکای مرکزی به آمریکا سفر میکنند، باعث خشم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شده است. آقای ترامپ روز گذشته تایید کرد که این طرح پس از یک وقفه بار دیگر به اجرا درمیآید. هدف از این طرح کاهش ورود مهاجران به آمریکا است.
در ماه می، بیش از ۱۴۴ هزار مهاجر که از طریق مرز مکزیک قصد ورود به آمریکا را داشتند، بازداشت شدند.
گفته شده که این بالاترین رقم بازداشت مهاجران در یک ماه در سیزده سال اخیر است.
دونالد ترامپ ماه گذشته در توییتی خبر از اجرای این طرح را داد، اما بعدا عملی شدن آن به تعویق افتاد.
آقای ترامپ چند روز پیش به خبرنگاران گفت: "مردم بطور غیرقانونی وارد این کشور میشوند. ما آنها را بطور قانونی از کشور خارج می کنیم."
هزاران نفر دراعتراض به اجرای طرح اخراج مهاجران در یک راهپیمایی در شیکاگو شرکت کردند. شماری از شهرداران هم هشدار داده اند که با عملیات شناسایی و اخراج مهاجران همکاری نمیکنند.