صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تظاهرات گسترده در سودان به یاد معترضان جان‌باخته

تظاهرات گسترده در سودان به یاد معترضان جان‌باخته

دهها هزار شهروند سودان برای گرامیداشت یاد قربانیان حمله خونین نظامیان به تحصن معترضان تظاهرات کردند. حدود چهل روز پیش نیروهای امنیتی با حمله به تحصنکنندگان معترض، دهها نفر را کشتند و صدها نفر را مجروح کردند.
روز شنبه، ۱۳ جولای دهها هزار نفر در خارطوم پایتخت سودان گرد هم آمدند تا یاد قربانیان حمله خشونتآمیز نیروهای امنیتی به معترضان را گرامی بدارند.
معترضان سودان حدود چهار هفته مقابل ساختمان وزارت دفاع، یکی از مراکز اصلی شورای نظامی حاکم بر این کشور تحصن کرده و خواستار انتقال قدرت به یک دولت غیرنظامی شده بودند. این تحصن سوم جون با حمله نیروهای امنیتی خاتمه یافت.
منابع نزدیک به معترضان میگویند در این حمله دستکم صد نفر کشته و ۵۰۰ نفر مجروح شدهاند. منابع حکومتی، از جمله وزارت بهداشت سودان این آمار را نادرست خوانده و گفتهاند که تعداد کشته شدگان ۶۱ نفر بوده است. برخی پزشکان نزدیک به نیروهای اپوزیسیون تعداد کشتهشدگان را تا ۱۲۰ هم گزارش میکنند. در تظاهراتی که برای گرامیداشت یاد قربانیان این حادثه در خارطوم برگزار شد برخی از معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر آن توشته شده بود: «عدالت برای جانباختگان».
این تجمع اعتراضی به دعوت مجموعهای از اتحادیههای صنفی سودان برگزار شد که بخشی از نیروهای اپوزیسیون محسوب میشوند. گروههای اپوزیسیون هفته گذشته بر سر تشکیل یک دولت انتقالی با شورای نظامی حاکم به توافق رسیدند.