صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ده‌ها هزار شهروند الجزایر خواستار برپایی دولت غیرنظامی شدند

 ده‌ها هزار شهروند الجزایر خواستار برپایی دولت غیرنظامی شدند

الجزیره و وهران دو شهر بزرگ الجزایر شاهد تظاهرات گسترده مردم بودند. معترضان خواستار برکناری دولت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با نظارت مستقل شدهاند. آنها برای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر به خیابانها آمدهاند.
مبارزه بر سر استقرار یک دولت غیرنظامی و دموکراتیک در الجزایر همچنان ادامه دارد. روز جمعه ۲۱ سرطان (۱۲ جولای) شهر الجزیره، پایتخت الجزایر و شهر وهران، دومین شهر بزرگ این کشور دهها هزار نفر به خیابانها آمدند. شرکتکنندگان در این تظاهرات خواستار برکناری دولت موقت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شدهاند. پس از پایان رسمی دوره زمامداری رئیس جمهور موقت الجزایر، عبدالقادر بن صالح، بار دیگر دهها هزار نفر از مردم الجزایر در یک تظاهرات ضددولتی شرکت کردند. از دیگر نقاط الجزایر نیز اخباری مبنی بر برگزاری تجمعات اعتراضی گزارش شده است.
شرکتکنندگان در این تظاهرات خواستار یک دولت غیرنظامی در الجزایر شدهاند. روز جمعه ۱۲ جولای ۲۱مین جمعهای است که مردم در اعتراض به ادامه کار دولت به خیابانها میآیند. بر اساس اخبار منتشر شده، تظاهرات مردم الجزایر تا کنون آرام و مسالمتآمیز بوده است. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه از دستگیری شماری از معترضان در الجزیره خبر داده است.
روز سهشنبه نهم جولای دوره فعالیت عبدالقادر بن صالح رسما به پایان رسید. بن صالح نسبت به وقوع هرج و مرج در الجزایر هشدار داده است. این در حالی است که قرار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مجددا به تعویق افتاده است.