صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پرداخت پول به شاهدان؛ اتهام تازه علیه جفری اپستین، سرمایه‎دار آمریکایی

پرداخت پول به شاهدان؛ اتهام تازه علیه جفری اپستین، سرمایه‎دار آمریکایی

دادستانی آمریکا جفری اپستین، سرمایه داری را که به قاچاق جنسی کودکان متهم است به پرداخت پول به شاهدان احتمالی نیز متهم کرده است.
دادستانی میگوید او مقادیر زیادی پول به دو نفر که میتوانند علیه او شهادت بدهند، داده است.
آقای اپستین متهم است که به دو نفر که به همدستی با او مظنون هستند، برای آنکه علیه او شهادت ندهند ۳۵۰ هزار دالر داده است. اتهامات تازه منجر شد که قرار وثیقه برای آزادی موقت آقای اپستین تا زمان برگزاری دادگاه پذیرفته نشود. اپستین که خود را بیگناه میداند روز دوشنبه برای تفهیم اتهام در دادگاه حضور مییابد و تقاضای آزادی موقت به قید وثیقه میکند.
وکیلان او هنوز درباره پرداخت پول اظهار نظری نکردهاند.
دادستانی بدون نام بردن از دو نفری که پول گرفتهاند میگوید آقای اپستین سال گذشته به یک نفر ۱۰۰ هزار دالر و به نفر دیگر ۲۵۰ هزار دالر داده است.
دادستانی میگوید: "پرداخت این پول در زمانی مشخص نشان میدهد که متهم قصد داشته نظر همدستانش را که ممکن است اطلاعاتی علیه او داشته باشند، تغییر دهد."
جفری اپستین، سرمایه گذار ثروتمند اهل نیویورک که به مراکز قدرت نزدیک بوده روز ۶ جولای به اتهام گرداندن "یک شبکه وسیع" دختران نوجوان برای سکس دستگیر شد. در کیفرخواست علیه او آمده است که از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ دختران زیر سن قانونی را به بازدید از عمارات بزرگش در نیویورک و فلوریدا ترغیب می کرد.
براساس متن اتهامات این دختران گاه فقط ۱۴ سال داشتند، برای انجام اعمال جنسی صدها دالر می گرفتند.