صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کیم جونگ-اون به مقام ریاست کشور کوریای شمالی رسید

کیم جونگ-اون به مقام ریاست کشور کوریای شمالی رسید

کیم جونگ-اون، رسما رهبر کوریای شمالی، عنوان ریاست این کشور را دریافت کرده است و برخی از ناظران این تحول را زمینهساز انعقاد پیمان صلح با ایالات متحده دانستهاند.
تا پیش از این رسانههای کوریای شمالی از کیم جونگ-اون با عنوان "رهبر عالی" کشور نام میبردند. او سمتهای صدر کمیسیون دفاع ملی، صدر کمیسیون امور دولتی، ریاست حزب کارگران کوریا و فرماندهی عالی نیروهای مسلح جمهوری خلق کوریا نیز در اختیار داشت و در نتیجه، نهادهای اصلی حکومتی در کوریای شمالی زیر نظر مستقیم او فعالیت میکردند. قانون اساسی قبلی،  کمیسون دفاع ملی "عالیترین مقام" در کوریای شمالی توصیف کرده بود و چند سال پیش اعلام شد که کمیسیون امور دولتی "نماینده عالی همه مردم کوریا است."
در عین حال، سمت رئیس کشور به عنوان نماینده عالی کوریای شمالی در خارج از کشور در اختیار صدر هیئت رئیسه مجمع عالی خلق - پارلمان - این کشور بود که مقامی تشریفاتی محسوب میشد. کیم یونگ-نام از سال ۱۹۹۶ در مقام صدر هیئت رئیسه مجمع عالی خلق وظایف تشریفاتی ریاست کشور را ایفا میکرد. در ماه آوریل سال جاری، ریاست مجمع عالی خلق به چو ریونگ-هائه واگذار شد.
طبق قانون اساسی جدید، از رهبر کوریای شمالی به عنوان "نماینده عالی جمهوری خلق کوریای شمالی در خارج" نام برده شده که قاعدتا به منزله انتقال وظایف رئیس کشور به اوست.
در قانون اساسی کوریای شمالی، مقام ریاست جمهوری وجود ندارد. کیم ایل-سونگ، رهبر پیشین، بنیانگذار جمهوری خلق کوریا و پدر بزرگ رهبر کنونی از سال ۱۹۷۲ تا پایان عمر عنوان رئیس جمهوری کوریای شمالی را داشت اما پس از درگذشتش در سال ۱۹۹۴، اعلام شد که به احترام خاطره او، این عنوان به فرد دیگری داده نخواهد شد. کیم ایل-جونگ، پدر کیم جونگ-اون و رهبر سابق کوریای شمالی با عناوین صدر کمیسیون دفاع ملی، صدر کمیسیون امور دولتی مقام دبیرکل حزب کارگران کوریا این کشور را اداره کرد.