صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا : اخاذی ایران تحریم‌ها را لغو نمی‌کند

 آمریکا :  اخاذی ایران تحریم‌ها را لغو نمی‌کند

آمریکا با انتشار بیانیهای در آغاز جلسه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد "تاکتیک فریب و اخاذی ایران تحریمهای را لغو نمیکند".
۳۵ عضو شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به درخواست آمریکا برای بررسی پرونده هستهای ایران دیروز چهارشنبه (۱۰ جولای) ۱۹ سرطان تشکیل جلسه دادند.
در بیانیه آمریکا که در آستانه این نشست صادر شد همچنین آمده است که "راهی که رژیم [ایران] در پیش گرفته است تنها باعث انزوای بیشتر آن خواهد شد و خطراتی را که با آنها مواجه است تشدید خواهد کرد."  پیشتر، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه چهارشنبه ۱۹ سرطان هیأت دولت، در واکنش درخواست آمریکا برای تشکیل جلسه فوقالعاده آژانس را "داستان خندهآوری" خوانده بود. او گفته بود "آنها درخواست جلسه فوقالعاده برای شورای حکام دادند که چرا ایران برخی از تعهدات برجام را کنار گذاشته است و این داستان خندهآوری است که امروز آمریکاییها آن را انجام میدهند که کمتر میتوان در تاریخ سیاسی جهان سراغی از اینگونه اقدامات گرفت".
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران هم درباره این جلسه گفته است که "شورای حکام موضوعیتی در این زمینه ندارد". او گفته "جالب است کشوری که برجام را نقض و در واقع برجام را پاره کرده است، به خاطر نقض برجام درخواست تشکیل جلسه میدهد".
جلسات شورای حکام به طور معمول هر سه ماه یکبار برگزار می شود اما در صورتی که موضوعی اضطراری پیش بیاید، اعضا میتوانند درخواست جلسه فوق العاده کنند. در صورتی که شورای حکام موضوع را تهدید جدی و فوری ارزیابی کند، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع می شود.
در هفتههای گذشته ایران اعلام کرد بر اساس بند ۲۶ و ۳۶ توافق هستهای، تعهدات خود به خاطر عدم پایبندی طرفهای مقابل کاهش خواهد داد.