صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ایمیل‌های لو رفته سفیر بریتانیا در آمریکا؛ سیاست‌های آمریکا علیه ایران غیرمنسجم و سردرگم است

ایمیل‌های لو رفته سفیر بریتانیا در آمریکا؛  سیاست‌های آمریکا علیه ایران غیرمنسجم و سردرگم است

در ایمیلهای لو رفته سفیر بریتانیا در واشنگتن، وی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، را "بیمنطق"، متزلزل و ناکارآمد توصیف میکند.
در یکی از پیغامهای ارسال شده در ماه گذشته سر کیم دراک سفیر بریتانیا در آمریکا، سیاستهای ایالات متحده در خصوص ایران را "غیرمنسجم و سردرگم" معرفی میکند.
سر کیم همچنین در خصوص ادعای دونالد ترامپ که به صورت علنی اعلام کرد ۱۰ دقیقه پیش از حمله به نقاطی در ایران که بخاطر کشته شدن ۱۵۰ نفر آن را متوقف کرد نیز میگوید که چنین ادعایی "با واقعیت همخوانی ندارد".
او همچنین مدعی میشود که ترامپ "هرگز به طور کامل" موافق حمله تلافیجویانه علیه ایران بدلیل سرنگونی پهپاد آمریکایی نبوده و دلیل آن را نیز شعار دوران انتخاباتی ریاست جمهوری وی که قول داده بود ایالات متحده در هیچ جنگ دیگری درگیر نشود، میداند.
سر کیم همچنین در یکی از ایمیلهایش مینویسد که کاخ سفید تحت کنترل دونالد ترامپ "به طور خاصی ناکارآمد" است.
وی در عین حال هشدار میدهد که نباید رییس جمهور آمریکا را دست کم گرفت.
سفیر بریتانیا معتقد است که "نباید انتظار داشت که سیاستهای آمریکا در خصوص ایران در آینده نزدیک به روندی منطقی بازگردد" زیرا "دولت کنونی آمریکا دچار چند دستگیاست".
وزارت خارجه بریتانیا میگوید که ایمیلهای لو رفته که روز یکشنبه توسط نشریه "میل آن ساندی" منتشر شد با "شیطنت" منتشر شده، اما اصالت ایمیلها را تکذیب نکرد.
فایلهای لو رفته از سال ۲۰۱۷ تا امروز را شامل میشود و در آنها سفیر بریتانیا گزارشهای منتشر شده در خصوص "درگیریها و هرج و مرج" حاکم بر کاخ سفید را "تقریبا درست" دانسته است.
در این پیامها، سر کیم میگوید: "ما به هیچ وجه اعتقاد نداریم که این دولت بتواند اساسا به صورت عادی رفتار کند به طوری که کمتر اختلال عملکرد داشته باشد، کمتر غیرقابل پیشبینی باشد و یا کمتر در زمینه دیپلماسی ناآزموده و بیمنطق باشد".
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به انتشار این ایمیلها میگوید مردم از دیپلماتها انتظار دارند که "بدون پرده پوشی و صادقانه" ارزیابیشان را از کشور محل ماموریت گزارش کنند. وی همچنین میگوید: "این دیدگاهها نظرات وزراء کابینه یا دولت بریتانیا نیست، اما ما از سفیران میخواهیم که بیپرده گزارش بدهند".
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در ادامه میگوید که وزیران و کارکنان دولت توصیههای دریافتی از سفیران را "به صورت صحیح" استفاده میکنند و سفیران بایستی بتوانند نظرات شان را محرمانه ارائه کنند.