صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واکنش ایران به درخواست آمریکا برای برگزاری اجلاس شورای حکام

واکنش ایران به درخواست آمریکا برای برگزاری اجلاس شورای حکام

ایران درخواست آمریکا برای برگزاری اجلاس شورای حکام آژانسبینالمللی انرژی اتمی را "طنزی تلخ" خوانده است. بهرغم اعتراض ایران، شورای حکام قرار است ظرف روزهای آینده برای بررسی نقض برجام از سوی ایران تشکیل جلسه بدهد.
دفتر نمایندگی ایران در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین، روز جمعه ۱۴ سرطان (پنجم جولای) با انتشار بیانیهای نسبت به درخواست آمریکا از آژانس بینالمللی انرژی اتمی مبنی بر تشکیل جلسه فوقالعاده حکام واکنش نشان داد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز جمعه پنجم جولای با درخواست آمریکا مبنی بر برگزاری چنین اجلاسی موافقت کرده است. نشست فوقالعاده شورای حکام  قرار است روز چهارشنبه دهم جولای برگزار شود. هدف از برگزاری این اجلاس بررسی موارد نقض برجام از سوی جمهوری اسلامی ایران است.
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که از روز یکشنبه ۱۶ سرطان (هفتم جولای) محدودیت تعیین شده برای غنیسازی اورانیوم به میزان ۳،۶۷ درصد را لغو خواهد کرد. پیش از آن نیز، ایران اعلام کرده بود که به محدویت تعیین شده برای ذخیره اورانیوم غنیسازی شده به میزان ۳۰۰ کیلوگرم پایبند نخواهد بود.
در همین رابطه، جکی ولکات، سفیر آمریکا در آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواستار برگزاری اجلاسی برای بررسی نقض برجام از سوی ایران شده بود. درخواستی که با موافقت آژانس همراه بود.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین با انتشار بیانیهای نسبت به درخواست آمریکا در رابطه با برگزاری اجلاس شورای حکام واکنش نشان داد. این بیانیه در شبکه توییتر نیز منتشر شده است.
در این بیانیه آمده است: «این طنزی تلخ است که همان رژیمی که برجام را از طریق خروج غیر قانونی و یکجانبه نقض کرد و به دیگران فشار میآورد تا اقدام مشابهی را صورت دهند و با اعمال زور مانع اجرای آن توسط جامعه بین المللی میشود، نسبت به اجرای همان توافق، ابراز نگرانی کرده است.»
افزون بر آن ایران مدعی شده که کاهش تعهدات ایران در توافق هستهای، واکنش به اقداماتی است که از سوی آمریکا صورت گرفته است.