صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقادها به انتشار عکس وزیر آموزش کبک با ملاله یوسف‌زی

انتقادها به انتشار عکس وزیر آموزش کبک با ملاله یوسف‌زی

انتشار عکسی از سوی وزیر آموزش ولایت کبک در کانادا به همراه ملاله یوسف زی، دختر پاکستانی برنده صلح نوبل با انتقاداتی همراه شده است.
خانم یوسفزی که روسری به سر دارد، نمیتواند براساس قوانینی که این ولایت درمورد پوشاندن سر دارد، در این ولایت آموزش دهد.
کبک اخیرا قانونی جنجالی را به تصویب رساند که براساس آن برخی از کارکنان دولتی از جمله معلمها نمیتوانند سمبلهای مذهبی خود مثل کیپا (کلاهی که یهودیان بر سر می گذرانند)، دستارو یا حجاب را در سر کار بپوشند.
این قانون شامل معلمان، نیروهای پولیس، قضات و برخی از کارکنان بخش خدمات عمومی میشود.
تصویب این لایحه اعتراضات زیادی را در این ولایت به همراه داشته است.
ژان فرانسوا روبرژ، وزیر آموزش ولایت کبک، گفته که او درباره دسترسی به آموزش و پیشرفتهای بینالمللی در این زمینه با ملاله یوسفزی گفتگو کرده است.
برخی در شبکههای اجتماعی وزیر آموزش را به دلیل این عکس "ریاکار" خواندهاند.
خانم یوسفزی که حالا در لندن زندگی میکند در سال ۲۰۱۲ به دلیل مخالفت با ممنوعیت آموزش دختران از ناحیه سر هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت.
او که اکنون ۲۱ ساله است در ۱۵ سالگی در منطقه سوات، زادگاهش در پاکستان که زمانی پایگاه پیکارجویان طالبان بود در حالی که سوار بر بس مکتب بود، هدف حمله قرار گرفت.
ملاله یوسفزی در ۱۱ سالگی در وبلاگی بدون نام یادداشتهایی را برای بخش اردو بی بی سی درمورد زندگی تحت حکومت طالبان مینوشت.
اودر این وبلاگ مورد حق آموزش دختران در این دوران صحبت میکرد.