صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چین کودکان اویغور را از خانواده‌هایشان جدا میکند

چین کودکان اویغور را از خانواده‌هایشان جدا میکند

تحقیقات بی بی سی نشان می دهد دولت چین به عمد در حال جداسازی کودکان اقلیت مسلمان اویغور از خانواده هایشان است تا آنها را برای شستشوی مغزی به مدارس شبانه روزی بفرستد.
بر این اساس، همزمان با بازداشت صدها هزار مسلمان اویغور در منطقه شین جیانگ در غرب چین، مدارس بسیار بزرگی در این منطقه برای سکونت شبانه روزی کودکان ساخته شده است.
بی بی سی در تحقیقات خود به اسناد عمومی دولت چین و همین طور مصاحبه با ده ها عضو اقلیت اویغور استناد کرده است.
بر این اساس، وقتی والدین کودکان اویغور زندانی می شوند، کودکانشان به مراکز شبانه روزی فرستاده می شوند.
این اقدام با هدف بازآموزی و جدا کردن کودکان از ریشه های فرهنگی و دینی اقلیت مسلمان اویغور صورت می گیرد.
دولت چین می گوید اعضای اقلیت اویغور را برای بازآموزی حرفه ای به اردوگاه ها می فرستد تا با گسترش افراطی گرایی دینی مبارزه کند.
به خاطر کنترل شدید نیروهای امنیتی چین بر فعالیت خبرنگاران، جان سادورث خبرنگار بی بی سی، برای کسب اطلاعات درباره وضعیت کودکان اویغور به ترکیه سفر کرد تا با ۶۰ نفر از اعضای این اقلیت دیدار کند.
اویغورها نژاد ترکی دارند و برای همین هزاران نفر از آنها برای کار یا ادامه تحصیل به ترکیه سفر کرده اند و به خاطر تشدید اقدامات دولت چین علیه این اقلیت مسلمان، دیگر به کشورشان برنگشته اند.