صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل: نیاز مردم غزه به کمک‌ روز‌به‌روز بیش‌تر می‌شود

سازمان ملل: نیاز مردم غزه به کمک‌ روز‌به‌روز بیش‌تر می‌شود

نرخ بیکاری بالای ۵۳ درصد، افزایش اعتیاد و افسردگی و تعداد روزافزون کودکانی که گدایی میکنند؛ این تصویری است که رییس آژانس امداد و نوتوانی سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی از نوار غزه ارائه میدهد.
ماتیاس اشماله، رئیس آژانس امداد و نوتوانی سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی از وابسته شدن روزافزون فلسطینیان نوار غزه به کمکهای غذایی خبر داد. او میگوید، در حال حاضر سازمان ملل متحد به نزدیک به یک میلیون فلسطینی این منطقه کمک غذایی میکند.
به گزارش آژانس خبری کاتولیک (KNA )، اشماله گفته نرخ بیکاری در نوار غزه ۵۳درصد است و مراکز درمانی وابسته به سازمان ملل از افزایش افسردگی و استعمال مواد مخدر در این منطقه خبر دادهاند. علاوه بر این، شمار کودکانی که کار و گدایی میکنند در حال افزایش است.
او مشکل اصلی را تضییقات ایجادشده توسط اسرائيل و مصر دانست و در عین حال گفت، نباید از یاد برد که مسئولیت وضعیت بد اقتصادی این منطقه و اوضاع سخت آن بر عهده گروه حاکم حماس نیز هست.
اشماله میگوید، غزه نیاز به بهبود اقتصادی دارد و سرمایهگذاران تنها در محیطی "باثبات" حاضر به سرمایهگذاریاند. به همین دلیل باید راه حلی سیاسی پدید بیاید. او افراد "با حسن نیت" در میان فلسطینیان و اسرائيل را به کمک به حل و فصل منازعه فراخوانده است.  نوار غزه با وسعتی حدود ۳۶۵ کیلومتر مربع و جمعیتی حدود دو میلیون نفر پس از سنگاپور و هنگکنگ بیشترین تراکم جمعیت در دنیا را دارد. این منطقه از سال ۲۰۱۴ در کنترل گروه حماس است و به همین دلیل اسرائیل آنجا را مورد محاصره قرار داده است.