صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حاکمان نظامی سودان و مخالفان بر سر تقسیم قدرت به توافق رسیدند

حاکمان نظامی سودان و مخالفان بر سر تقسیم قدرت به توافق رسیدند

شورای نظامی حاکم بر سودان و مخالفان بر سر چگونگی تقسیم قدرت در دوره انتقالی تا برگزاری انتخابات آزاد در این کشور به توافق دست یافته اند.
این توافق در پی دو روز مذاکره بین نمایندگان شورای نظامی و ائتلافی از مخالفان در خارطوم، پایتخت، به دست آمده و بر اساس آن، دو طرف موافقت کردند که یک "شورای حاکم" با عضویت متناوب نظامیان و غیرنظامیان به مدت سه سال یا اندکی بیشتر زمام امور را در دست داشته باشد. این مذاکرات با میانجیگری نماینده اتحادیه افریقا به دست آمده است.
دو طرف همچنین توافق کردندکه یک دولت متشکل از فنسالاران در این مدت اداره امور جاری کشور را در دست داشته باشد و در مورد خشونتهای پس از سقوط عمر البشیر، رئیس جمهوری، تحقیقات شفاف و بیطرفانه صورت گیرد.
براساس توافق به دست آمده، تشکیل شورای موقت قانونگذاری به تعویق افتاده است. قبلا دو طرف توافق کرده بودند که در این شورا، دو سوم کرسیها در اختیار ائتلاف موسوم به  نیروهای آزادی و تغییر قرار گیرد. در روز ٣ جولای، در جریان حمله به کسانی که با درخواست استعفای شورای نظامی و تحویل قدرت به غیرنظامیان در برابر ستاد ارتش تحصن کرده بودند چندین نفر کشته شدند. در پی این حادثه، مذاکرات بین ائتلاف مخالفان و شورای نظامی متوقف شد.
در روز ١١ اپریل سال جاری، عمر البشیر، رئیس جمهور سودان در پی چندین هفته تظاهرات اعتراضی سرانجام با فشار نظامیان از قدرت کنارهگیری کرد. او از آن زمان در بازداشت به سر میبرد.
عمرالبشیر در سال ١٩٨٩ با یک کودتای نظامی دولت وقت را ساقط کرد و با عنوان رئیس شورای فرماندهی انقلابی نجات ملی در راس قدرت قرار گرفت. در سال ١٩٩٣، انتخابات ریاست جمهوری در سودان برگزار شد و وی به ریاست جمهوری انتخاب شد.